Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Šeky » Soukromé šeky KB

Soukromé šeky KB

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

   
Vydání tiskopisu Soukromého šeku KB 5,-
Proplacení šeku na účet vedený u KB zdarma
Proplacení šeku na účet vedený v Kč u jiné banky (cena je účtována příjemci šeku) 400,-
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v Kč  
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v Kč z Kč účtu 75,-
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v Kč z účtu v cizí měně 2,0 % min. 50,-
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v cizí měně  
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v cizí měně z Kč účtu 2,0 % min. 50,-
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v cizí měně z účtu ve stejné cizí měně 75,-
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v cizí měně z účtu v jiné cizí měně 75,-
Zpracování a technické úkony pro Soukromé šeky KB  
Autorizace šeku (cena je účtována majiteli účtu, ke kterému byl šek vydán) 25,-
Blokace nebo odvolání šeku / zrušení blokace nebo odvolání šeku 200,- za každé hlášení
Zaslání tiskopisů šeků poštou nebo kurýrem do tuzemska nebo zahraničí 100,- + náklady spojů / kurýrní služby
Uzavření dohody o čerpání hotovosti krátkou cestou z účtu vedeného KB - cena za jedno vyplácející obchodní místo KB 80,-
Inkaso soukromého šeku ze zahraničí 1,0 % min. 250,- max. 1 500,-

Cena je vybírána v měně účtu klienta nebo v měně skládané / vyplácené hotovosti. Je stanovena v Kč, při přepočtu na cizí měnu se používá kurz KB střed z data prováděné operace.