Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Šeky » Šeky vystavené k tíži účtu

Šeky vystavené k tíži účtu

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Šeky vystavené k tíži účtu jiné banky u KB nebo k tíži účtu KB u jiné banky

   
Proplacení na účet v Kč / cizí měně vedený u KB zdarma
Proplacení šeku na Kč v hotovosti v Kč nebo na účet vedený v Kč u jiné banky 400,-
Proplacení šeku na Kč v hotovosti v cizí měně 400,-
Proplacení šeku na cizí měnu na účet vedený v Kč u jiné banky 400,-
Proplacení šeku na cizí měnu v hotovosti v Kč 400,-
Proplacení šeku na cizí měnu v hotovosti v cizí měně 400,-

Šeky vystavené k tíži účtu u jiné banky

   
Okamžité proplacení šeku na účet vedený u KB  
Šek vystavený na Kč / cizí měnu na účet v Kč / cizí měně vedený u KB 2,0 % min. 200,- max. 5 000,-
+ výlohy zahraničních bank
Proplacení hodnoty šeku po inkase  
Na účet vedený v Kč / cizí měně u KB 1,0 % min. 200,- max. 5 000,-
+ výlohy zahraničních bank
Ověření šeku u vystavující / proplácející banky 250,-
Zpracování neproplaceného šeku 250,-

Cena je vybírána v měně účtu klienta nebo v měně skládané / vyplácené hotovosti. Je stanovena v Kč, při přepočtu na cizí měnu se používá kurz KB střed z data prováděné operace.