Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Přímé bankovnictví » Další služby k přímému bankovnictví

Další služby k přímému bankovnictví

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Expresní linka KB

   
EL KB v rámci balíčku MUNICIPALITY 1. rok zdarma včetně zmocněných osob a jednorázového poplatku za zmocnění
Zřízení zmocnění pro službu EL KB zdarma
Úprava ve stávajícím zmocnění na EL KB zdarma

Zaslání minivýpisu a ostatní korespondence na vyžádání klienta EL KB z telefonního centra KB

   
Elektronicky nebo faxem zdarma
Poštou 35,-
Opětovné zaslání PIN 160,-

Expresní linka Plus

   
Zřízení zmocnění pro službu EL+ zdarma
Opětovné zaslání PIN 160,-

MojeBanka / MojeBanka Business / Mobilní banka

   
Služba MojeBanka / MojeBanka Business v rámci balíčku MUNICIPALITY
Služba MojeBanka / MojeBanka Business se službou Přímý kanál v rámci balíčku MUNICIPALITY
1. rok zdarma včetně zmocněných osob
Zpracování příkazu k administraci předaného na papírovém nosiči 100,-
První příkaz k administraci po zřízení služby přímého bankovnictví není zpoplatněn  
Zpracování příkazu k administraci prostřednictvím služeb přímého bankovnictví zdarma

Profibanka

   
Zřízení služby Profibanka 3 000,-
Zřízení služby v rámci balíčku MUNICIPALITY zdarma
Zřízení služby Profibanka pro více subjektů se společným statutárním zástupcem či majitelem 5 000,-
Vedení služby v rámci balíčku MUNICIPALITY 1. rok zdarma včetně zmocněných osob
Služba Profibanka pro členy statutárního orgánu a majitele firem, kteří využívají službu Profibanka i pro osobní účty, včetně zřízení služby a oprávnění pro zmocněné osoby zdarma

MultiCash KB

   
Zřízení služby MultiCash KB 10 000,- (mimo území ČR: individuálně)
Zřízení služby MultiCash KB (pro klienty, kteří využívají tuto službu u jiné banky) 2 500,-
Vedení služby MultiCash KB 500,- měsíčně

Služby MultiCash KB

   
Příjem výpisů z účtu z jiných bank ve formátu SWIFT MT940 1 000,- za zřízení každé služby, měsíční poplatky individuálně
Pokyny RFT (SWIFT MT101) 1 000,- za zřízení každé služby, měsíční poplatky individuálně
Funkce Vzdálený podpis 500,- za zřízení služby
Servisní zásah (v případě závady způsobené klientem), reinstalace služby (na žádost klienta), dodatečné školení apod. individuálně

Zabezpečení služeb přímého bankovnictví

   
Vydání nebo opětovné vystavení osobního certifikátu pro služby přímého bankovnictví zdarma
Vydání nebo opětovné vystavenífFiremního certifikátu (platí pro službu Přímý kanál) zdarma
Vydání čipové karty MůjKlíč1) 390,-
Vydání čtečky čipových karet typu GEM PC TWIN1) 250,- + 21 % DPH
Vydání kompletu čtečka (typ GEM PC TWIN) a čipová karta MůjKlíč1) 640,-
Vydání čtečky čipových karet s klávesnicí1) 250,- + 21 % DPH
Vydání kompletu čtečka (s klávesnicí) a čipová karta MůjKlíč1) 640,-
Vydání karty optického klíče 1 000,-
Blokace nebo odblokování karty optického klíče zdarma

1) Vztahuje se i na vydání čipové karty a čtečky čipových karet pro MultiCash KB.

eTrading

   
Zřízení služby eTrading zdarma
Používání služby eTrading zdarma

Servisní služby pro přímé bankovnictví

   
Provedení instalace a zprovoznění libovolné aplikace nebo kombinace aplikací přímého bankovnictví na jednom počítači klienta (včetně výjezdu) na území ČR 2 400,- + 21 % DPH
Provedení instalace a zprovoznění libovolné aplikace nebo kombinace aplikací přímého bankovnictví na druhém a dalším počítači klienta v rámci jednoho výjezdu (místa) na území ČR 1 900,- + 21 % DPH
Servisní zásah - expresní do 6 hodin od jeho objednání klientem (odstranění závady, reinstalace, zprovoznění aplikace) pro libovolné aplikace přímého bankovnictví na území ČR (pouze při objednání v požadovaný pracovní den do 12.00 hod) 2 700,- + 21 % DPH
Servisní zásah do 24 hodin od jeho objednání klientem (odstranění závady, reinstalace, zprovoznění aplikace) pro libovolné aplikace přímého bankovnictví na území ČR (pouze v pracovní dny) 2 200,- + 21 % DPH

Ceny jsou platné pro případy, kdy uvedené servisní služby zajišťuje externí subdodavatel, se kterým má KB pro takové výkony uzavřen smluvní vztah.

V ceně instalace libovolné aplikace nebo kombinace aplikací přímého bankovnictví jsou zahrnuty cestovní náklady a částka za instalaci a zprovoznění aplikace nebo kombinace aplikací přímého bankovnictví na jedné stanici klienta.

Ceny za instalace aplikací přímého bankovnictví zahrnují rovněž případnou instalaci čtecího zařízení pro čipové karty, ale pouze v případě, pokud byla objednána současně s instalací této aplikace.

V případě výjezdu do zahraničí za účelem instalace, odstranění závady, reinstalace a poradenství je cena stanovena individuálně dle skutečných prokazatelných nákladů.

MojePlatba

   
Zřízení služby MojePlatba individuálně
Měsíční vedení služby individuálně
Měsíční poplatek z objemu transakcí individuálně

TF Online

   
Zřízení služby TF Online zdarma
Používání služby TF Online zdarma