Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Pojištění » Pojištění plateb

Pojištění plateb

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Profi pojištění plateb (kolektivní) - pouze pro FOP

   
Poplatek za pojištění - varianta Klasik ročně 990,-
Poplatek za pojištění - varianta Extra ročně 1 990,-

Úhrada poplatku za pojištění specifikované ve smlouvě o poskytování doplňkové služby, je uskutečněna k prvnímu pracovnímu dni následujícím po uzavření smlouvy o poskytování doplňkové služby a k prvnímu pracovnímu dni každého kalendářního roku, o který se účinnost pojištění prodloužila. Pokud není na účtu klienta dostatečná částka pro úhradu poplatku, je poplatek stržen do debetu na daném účtu. Pokud je pojištění sjednáno k novému účtu, ke stržení poplatku dojde až po aktivaci účtu počátečním vkladem.