Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Podílové fondy » Podílové fondy

Podílové fondy

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Podílové fondy

KB fondy
Fondy IKS KB
Fondy Amundi

Poplatky na které se odkazuje tato část sazebníku jsou účtované společností IKS KB, a.s., skupinou Amundi, případně jinou investiční společností u kterých KB zprostředkovává prodej. Cena za tyto služby se vybírá na základě dohody o ceně. Výše aktuálních sazeb poplatků je dostupná v Ceníku pro daný typ fondu zveřejňovaném na internetové adrese www.iks-kb.cz.

Poplatek za obhospodařování podílových fondů a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společnostem se liší. Poplatky za obhospodařování jsou investičními společnostmi vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Na požádání Vám bližší informace sdělí každá pobočka KB. Veškeré detaily o jednotlivých druzích a výších poplatků placených společnostem obhospodařujícím fondy naleznete ve statutu/prospektu příslušného fondu. Investor bere na vědomí, že KB může v souvislosti s koupí a obhospodařováním podílových listů získat od podílových fondů odměnu/provizi či jinou úplatu a podáním příslušného pokynu investor potvrzuje, že byl o této skutečnosti KB řádně informován.