Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Platební styk » Hotovostní operace na účtech podnikatelů v obsluze poboček

Hotovostní operace na účtech podnikatelů v obsluze poboček

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Poplatky za hotovostní služby a transakce uvedené v Sazebníku KB se vždy odvíjí od účtu, resp. od segmentu majitele účtu.

U hotovostních transakcí, které probíhají mimo účet klienta KB tzn. výměna, směnárna, vklady a výběry na účty vedené v ČNB, je poplatek vždy hrazen v hotovosti.

Výběry

   
Poplatek je hrazen vždy z účtu Cena za výběr
Výběr hotovosti z bankomatu viz kapitola platební karty
Výběr hotovosti v Kč z účtu v Kč 75,-
z účtu v cizí měně 2 %, min. 50,-
Výběr hotovosti v cizí měně z účtu v Kč 2 %, min. 50,-
z účtu v cizí měně 75,-
Příplatek za výplatu hotovosti v Kč uzavřeným obalem (realizovanou jedním šekem) 500,-

Vklady na účet vedený v Kč

   
Poplatek je hrazen v hotovosti, nebo z účtu v případě vkladu oprávněnou osobou Cena za vklad
Vklad hotovosti vkladovým bankomatem zdarma
Vklad hotovosti v Kč obsahuje maximálně 50 ks mincí uzavřeným obalem / nočním trezorem 9,-
přes přepážku do 0,5 mil. vč. 29,-
nad 0,5 mil. Kč 75,-
třetí osobou1) 75,-
obsahuje více než 50 ks mincí uzavřeným obalem / nočním trezorem 1 %, min. 70,-
přes přepážku 3 %, min. 100,-
Vklad hotovosti v cizí měně2) obsahuje maximálně 10 ks mincí (přijímáme pouze EUR mince) uzavřeným obalem / nočním trezorem 2 %, min. 50,-
přes přepážku
Vklad EUR mincí 10 %
Vklad běžně nenakupovaných cizoměnových bankovek 10 %

Vklady na účet vedený v cizí měně

   
Poplatek je hrazen v hotovosti, nebo z účtu v případě vkladu oprávněnou osobou Cena za vklad
Vklad hotovosti vkladovým bankomatem zdarma
Vklad hotovosti v Kč obsahuje maximálně 50 ks mincí uzavřeným obalem / nočním trezorem 2 %, min. 50,-
přes přepážku
obsahuje více než 50 ks mincí uzavřeným obalem / nočním trezorem 2 %, min. 50,-
přes přepážku 3 %, min. 100,-
Vklad hotovosti v cizí měně2) obsahuje maximálně 10 ks mincí (přijímáme pouze EUR mince) uzavřeným obalem / nočním trezorem 9,-
přes přepážku do hodnoty 0,5 mil. Kč vč. 29,-
nad hodnotu 0,5 mil. Kč 75,-
třetí osobou1) 75,-
Vklad EUR mincí 10 %
Vklad běžně nenakupovaných cizoměnových bankovek 10 %

Ostatní služby

   
Vklad v Kč přes přepážku na účty dceřiných společností KB - MPSS a KB PS zdarma
Vklad Kč na účty cizích bank přes přepážku 149,-
Vklad Kč na učty cizích bank přes přepážku - super expres (předaný do 12:30 hod.) 2 %, min. 200,-
Vklad Kč na účty u ČNB (pomocí nočního trezoru nebo uzavřeného obalu) 200,-
Výměna maximálně 100 ks jedné nominální hodnoty zdarma
Ostatní případy výměny Kč 3 %, min. 100,-

1) Třetí osoba je osoba, která není majitelem účtu, není uvedená v podpisovém vzoru k účtu, ve prospěch kterého je prováděn vklad hotovosti, ani nedisponuje pokladní složenkou s razítkem firmy majitele účtu, ve prospěch kterého je prováděn vklad hotovosti. Třetí osoba hradí poplatek v hotovosti.

2) V případě smíšeného vkladu bankovek a mincí EUR se tento vklad typuje ve dvou položkách (samostatně bankovky a mince) pokud smíšený vklad obsahuje více než 10 ks mincí. U vkladu přes přepážku klient předloží dvě složenky nebo sdělí dva požadavky na vklad, u vkladu uzavřeným obalem nebo nočním trezorem klient vloží do obalu dvě složenky pro vklad bankovek i mincí. V opačném případě je vklad pořízen jako vklad mincí. Smíšený vklad s nižším počtem mincí je typován jako vklad bankovek, které se běžně nakupují.