Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Karty » Kreditní karty

Kreditní karty

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Karta Business World
Měsíční poplatek za kartu 59,- / zdarma1)
Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru viz oznámení KB o úrok. sazbách
Platby kartou u obchodníků zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 1 %, min. 30,-
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 %, min. 100,-
1 výběr měsíčně zdarma
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25,-
Zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní kartě poštou - měsíčně 30,-
Zasílání jednoho elektronického výpisu z účtu ke kreditní kartě - měsíčně zdarma
Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč 1 %
Změna PIN v bankomatech KB 19,-
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma
Předání PIN ke kartě poštou zdarma
Předání PIN ke kartě na pobočku 100,-
Opětovné předání PIN ke kartě zdarma
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB 2 000,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
2 000,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí4)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
1 000,-
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma
Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu zdarma
Změna údajů ke kartě (týdenního limitu, povolení/zablokování pro platby na internetu, jména apod.) prostřednictvím služby EL KB nebo na pobočce KB zdarma
Expresní změna týdenních limitů 19,-
Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu 19,-
Další změny ve smlouvě z podnětu klienta zdarma
Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu 20,-
Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení pravidelné měsíční splátky, cena se hradí po zaslání upomínky, je jednorázová a nevratná, inkasuje se, přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 400 Kč 500,-
Stoplistace karty 1 000,-3)
Stoplistace karty z podnětu KB zdarma
Vydání náhradní kreditní karty po stoplistaci4) / Vydání duplikátu kreditní karty2) 200,-
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití karty zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-2)
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,-
Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5) zdarma
Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5) 1 %, min. 29,-

1) Zdarma v případě, že zaúčtované bezhotovostní platby prostřednictvím Karty Business World jsou v daném kalendářním měsíci 5 000 Kč a více.

2) V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.

3) Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.

4) Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

5) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend. Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.