Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Karty » Debetní karty

Debetní karty

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Profi karta Stříbrná firemní karta Zlatá firemní karta Vkladová karta VISA e-Card
  Embosovaná Embosovaná Embosovaná   Virtuální
Roční poplatek za kartu 390,- 990,- 1 990,- 99,- 65,-
Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem zdarma - - - -
Vydání karty s vlastním designem MojeKarta - vlastní foto / galerie 149,- jednorázově na 3 roky1) - - - -
Vydání karty s vlastním designem MojeKarta - limitovaná edice 349,- jednorázově na 3 roky1) - - - -
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma - zdarma
Povolení / zablokování karty pro platby na internetu zdarma zdarma zdarma - -
Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu 19,- 19,- 19,- - -
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 9,- / zdarma2) 9,- / zdarma2) zdarma - -
Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena zdarma zdarma zdarma zdarma -
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 39,- 39,- zdarma - -
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 99,- 99,- zdarma - -
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 149,- 149,- 149,- - -
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma zdarma - -
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma zdarma zdarma zdarma -
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25,- 25,- 25,- 25,- -
Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou 5,- 5,- 5,- 5,- 5,-
Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce 5,- 5,- 5,- 5,- 5,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Změna PIN v bankomatech KB 19,- zdarma zdarma 19,- -
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma zdarma zdarma -
Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma zdarma zdarma -
Předání PIN ke kartě na pobočku 100,- zdarma zdarma 100,- -
Opětovné předání PIN ke kartě 50,-4) zdarma zdarma 50,-4) -
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí4)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
1 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma zdarma zdarma -
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka zdarma zdarma zdarma - zdarma
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB 19,- 19,- 19,- - 19,-
Expresní změna týdenních limitů 19,- 19,- 19,- - 19,-
Změna týdenních limitů přes přepážku 69,- 69,- 69,- - 69,-
Stoplistace karty 1 000,-3) 1 000,-3) 1 000,-3) 200,-3) 200,-3)
Stoplistace karty z podnětu KB zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vydání náhradní karty po stoplistaci5) / Vydání duplikátu4) 200,- 200,- 200,- 200,- -
Vydání duplikátu karty s vlastním designem MojeKarta4) / změna designu MojeKarta - vlastní foto / galerie 149,- - - - -
Vydání duplikátu karty s vlastním designem MojeKarta4) / změna designu MojeKarta - limitovaná edice 349,- - - - -
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-4) 3 500,-4) 3 500,-4) - -
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,- 4 000,- 4 000,- - -
Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 6) zdarma zdarma zdarma - -
Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 6) 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,- - -
Cestovní pojištění k embosovaným kartám - ano - - -
Cestovní pojištění ke zlatým kartám - - ano - -
Doplňkové služby - Asistenční služba pro motoristy Asistenční služba pro motoristy - -

1) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.

2) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.

3) Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.

4) V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.

5) Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

6) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend. Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.

! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.