Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Karty » Debetní karty

Debetní karty

Od 1. 1. 2016 jsou v platnosti nové sazebníky

  Profi karta Stříbrná firemní karta Zlatá firemní karta Vkladová karta VISA e-Card
  Embosované Embosované Embosované   Virtuální
Roční poplatek za kartu 390,- 990,- 2 990,- 99,- 65,-
Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem 99,-1) - - - -
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma - zdarma
Povolení / zablokování karty pro platby na internetu zdarma zdarma zdarma - -
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 9,- / zdarma2) 9,- / zdarma2) 9,- / zdarma3) - -
Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena 9,- 9,- 9,- 9,- -
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 39,- 39,- 39,- / zdarma3) - -
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- - -
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- - -
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma zdarma - -
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB 2,50 2,50 2,50 2,50 -
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 10,- 10,- 10,- 10,- -
Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou 5,- 5,- 5,- 5,- 5,-
Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce 5,- 5,- 5,- 5,- 5,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Změna PIN v bankomatech KB 50,- zdarma zdarma 50,- -
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma zdarma zdarma -
Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma zdarma zdarma -
Předání PIN ke kartě na pobočku 100,- zdarma zdarma 100,- -
Opětovné předání PIN ke kartě 200,-4) zdarma zdarma 200,-4) -
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
1 500,-7) + náklady kurýrní služby 1 500,-7) + náklady kurýrní služby 1 500,-7) + náklady kurýrní služby 1 500,-7) + náklady kurýrní služby 1 500,-7) + náklady kurýrní služby
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí4)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
náklady kurýrní služby7) náklady kurýrní služby7) náklady kurýrní služby7) náklady kurýrní služby7) náklady kurýrní služby7)
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma zdarma zdarma -
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka zdarma zdarma zdarma - zdarma
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB 14,- 14,- 14,- - 14,-
Změna týdenních limitů přes přepážku 59,- 59,- 59,- - 59,-
Stoplistace karty 1 000,-5) 1 000,-5) 1 000,-5) 200,-5) 200,-5)
Stoplistace karty z podnětu KB zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vydání náhradní karty po stoplistaci6) / Vydání duplikátu4) 200,- 200,- 200,- 200,- -
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-4) 3 500,-4) 3 500,-4) - -
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,- 4 000,- 4 000,- - -
Cestovní pojištění k embosovaným kartám - ano - - -
Cestovní pojištění ke zlatým kartám - - ano - -
Doplňkové služby - Asistenční služba pro motoristy Asistenční služba pro motoristy - -

1) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.

2) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.

3) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB nebo z bankomatu jiných bank v tuzemsku (a to v pořadí podle data jejich zaúčtování - jejich odepsání z účtu Komerční bankou) provedenému ve stejném kalendářním měsíci Zlatou firemní kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.

4) V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.

5) Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.

6) Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

7) Kurýrní službu má právo volit Banka.

! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.