Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Karty » Akceptace platebních karet

Akceptace platebních karet

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Profi platební terminál (měsíční cena)1)

   
Výše obratu za kalendářní měsíc 0 - 9 999 Kč 399,- měsíčně
Výše obratu za kalendářní měsíc ≥ 10 000 Kč zdarma
Odinstalace každého platebního terminálu 1 500,- + 21 % DPH
Odinstalace každého platebního terminálu, v období do 6 měsíců od jeho instalace (tento poplatek se přičítá ceně za odinstalaci každého terminálu) 1 500,- + 21 % DPH

Obchodník není povinen hradit Měsíční cenu ode dne instalace příslušného platebního terminálu do konce následujícího druhého kalendářního měsíce.

1) Výše měsíční ceny je stanovena podle výše obratu dosažené prostřednictvím platebních karet na příslušném platebním terminálu, nebo internetové platební bráně. Do tohoto obratu jsou zahrnuty všechny Bankou zúčtované transakce od prvního do posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
Pro stanovení této ceny se používá buď

  • výše obratu dosaženého prostřednictvím platebních karet v daném měsíci nebo
  • průměrná výše obratu dosaženého prostřednictvím platebních karet za poslední tři měsíce (z důvodu sezónnosti).

Použije se vždy vyšší z obou hodnot.

Akceptace platebních karet na internetu (měsíční cena)2)

   
Výše obratu za kalendářní měsíc 0 - 9 999 Kč 199,- měsíčně
Výše obratu za kalendářní měsíc ≥ 10 000 Kč zdarma

2) Výše měsíční ceny je stanovena podle výše obratu dosažené prostřednictvím platebních karet na všech internetových platebních bránách v součtu za jedno IČO. Do tohoto obratu jsou zahrnuty všechny Bankou zúčtované transakce od prvního do posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pro stanovení této ceny se používá výše obratu dosaženého prostřednictvím platebních karet v daném měsíci.

Cena za zaslání výpisu3)

  Elektronicky Poštou
Měsíčně zdarma zdarma
Čtrnáctidenně zdarma 50,-
Týdně zdarma 150,-
Denně zdarma 500,-

3) Poplatek se vztahuje k výpisu za každou provozovnu. Cena dle zvolené frekvence je cenou za službu (tj. bude účtována pouze jednou v kalendářním měsíci, zaúčtuje se, pokud je vygenerován alespoň jeden výpis).

Elektronická evidence tržeb (EET) - měsíční cena4)

   
Cena služby EET na platebním terminálu 200,- + 21 % DPH měsíčně
Cena podpory pro službu EET na registrační pokladně 200,- + 21 % DPH měsíčně

4) Výše měsíční ceny se vztahuje na každý platební terminál obchodníka se službou EET a na každou registrační pokladnu, pro níž byla sjednána EET podpora.