Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Investiční bankovnictví » Obchody s cennými papíry

Obchody s cennými papíry

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Administrativní poplatky

   
Vedení Portfoliového účtu P-klientů, splatné při ukončení smlouvy nebo k 31. 12. za každý započatý měsíc trvání smlouvy 30,-
Manipulace s listinnými Cennými papíry 200,- + pojistné
Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech elektronicky zdarma
Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech poštou 20,-
Poplatek za podání Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje Cenných papírů zdarma
Poplatek za podání Pokynu na změnu cenového limitu (za každý ISIN) 20,-
Poplatek za podání Pokynu ke zrušení aktivního Pokynu 20,-
Poplatek za podání Pokynu k převodu Cenných papírů 50,-
Poplatek za podání Pokynu k přechodu Cenných papírů 50,-
Výplata dividend a úroků z Cenných papírů evidovaných na Portfoliovém účtu zdarma
Výplata jistiny z dluhopisů evidovaných na Portfoliovém účtu zdarma

Burzovní Obchody

   
1 - 100 000 Kč 0,90 %, min. 100,-
100 001 - 1 000 000 Kč 600,- + 0,30 %
1 000 001 - 2 000 000 Kč 1 900,- + 0,17 %
2 000 001 - 6 000 000 Kč 2 100,- + 0,16 %
6 000 001 - 20 000 000 Kč 3 300,- + 0,14 %
20 000 001 a více Kč individuálně

K uvedeným poplatkům se přičítá poplatek BCPP.

Mimoburzovní obchody s dluhopisy a primární emise - objem v nominální hodnotě (bez AÚV)

   
1 - 5 000 000 Kč 1 700,- + 0,10 %, min. 2 700,-
5 000 001 a více Kč 4 200,- + 0,05 %

Mimo to je Klientovi účtován poplatek dle sazebníku CDCP. Poplatky za primární úpis dluhopisů může Banka měnit na základě emisních podmínek nebo podmínek administrátora emise, změnu poplatků oznámí Klientovi vždy před úpisem.

Primární úpis akcií

   
Poplatky za primární úpis akcií Banka stanoví vždy na individuální bázi a oznámí před úpisem  

Převody a přechody Cenných papírů

   
Vypořádání převodu Cenného papíru (za každý ISIN) 500,-
Vypořádání přechodu Cenného papíru (za každý ISIN) 300,-
Převod účtu Klienta z nezařazené evidence vedené CDCP na Portfoliový účet Klienta 300,-
Převod jednotlivého Cenného papíru evidovaného na účtu Klienta v nezařazené evidenci vedené CDCP na Portfoliový účet Klienta 300,-
Převod mezi dvěma účty vedenými Bankou v samostatné nebo navazující evidenci (za každý ISIN) 300,-

Správa Cenných papírů

   
Dluhopisy měsíčně dle denních stavů
Za součet nominálních hodnot 0 - 10 000 000 Kč1) 0,05 % p.a.
Za součet nominálních hodnot nad 10 000 000 Kč1) 0,04 % p.a.
Obchodovatelné akcie a jiné majetkové Cenné papíry na BCPP měsíčně dle denních stavů
Za součet tržních hodnot 0 - 3 000 000 Kč1) 0,06 % p.a.
Za součet tržních hodnot mezi 3 000 001 a 10 000 000 Kč1) 0,05 % p.a.
Za součet tržních hodnot nad 10 000 001 Kč1) 0,04 % p.a.
Neobchodovatelné akcie a jiné majetkové Cenné papíry měsíčně dle denních stavů
Za součet nominálních hodnot1) 0,10 % p.a.

Minimální měsíční poplatek za poskytování Správy Cenných papírů je 15 Kč.

Zástavy Cenných papírů / Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem

   
Zápis/změna zápisu zástavního práva / PPN, kde věřitelem je Banka / pro Banku zdarma
Zápis/změna zápisu zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem není Banka1) 500,-
Zápis zániku zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem byla Banka zdarma
Zápis zániku zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem nebyla Banka1) 500,-

Výpisy Cenných papírů

   
Výpis z Portfoliového účtu zdarma
Výpis vlastnictví z centrální evidence vedené CDCP1) 50,-
Výpis z nezařazené evidence vedené CDCP  
- pro Klienta s účtem v Bance1) 150,-
- pro Klienta bez účtu v Bance1) 300,-

Ostatní služby

   
Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP1) cena sjednávaná individuálně
Zajištění daňové refundace 1 500 Kč + poplatky placené třetím stranám

Výpis z evidence emise z CDCP

Výpis z evidence emise  
- pro Klienta s účtem v Bance1) odměna CDCP + 5 000,-2)
- pro Klienta bez účtu v Bance1) odměna CDCP + 7 000,-2)

1) Uvedené ceny nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši.

2) Odměna CDCP je stanovena sazebníkem CDCP a přefakturována Klientovi.