Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Financování » Záruky a ostatní služby

Záruky a ostatní služby

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Exportní odběratelské úvěry

   
Poplatek za zpracování nabídky financování
při realizaci úvěru bude klientovi poplatek vrácen formou snížení smluvní zpracovatelské provize
individuálně dle uskutečněných úkonů, max. 75 000,-
Poplatek za přípravu, zpracování podkladů a uzavření smlouvy individuálně
Změna smluvní dokumentace individuálně

Forfaiting a odkupy pohledávek

   
Závazková provize individuálně
Jednorázový zpracovatelský poplatek individuálně

Ostatní služby

   
Vyhodnocení rizik spojených se zástavou
Cena zahrnuje stanovení obvyklé ceny nemovitosti (dle typu a velikosti), ceny věci movité navrhované klientem k zajištění pohledávky KB včetně vyhodnocení rizika banky spojeného s přijetím zástavy; cena je jednorázová a nevratná.
individuálně
Vyhodnocování rizik spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí
Cena zahrnuje vyhotovení Zprávy o stavu výstavby/rekonstrukce, její předání prodejnímu místu, vyhodnocení rizik KB spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí; cena je jednorázová a nevratná.
individuálně

Zpracování žádosti o dotaci

   
Pevný poplatek za zpracování žádosti o dotaci individuálně
Poplatek v případě schválení dotace individuálně

Záruky

  Profi záruky Poskytnuté záruky
Za zpracování a vyhodnocení žádosti o bankovní záruku zdarma1) 0,30 %, min. 5 000,-2) max. 30 000,-
Za vyhotovení dokumentace spojené s poskytnutím bankovní záruky4) 1 000,- + 0,60 %1) 0,60 %, min. 5 000,-2)
Změna smlouvy o poskytnutí bankovní záruky/změna bankovní záruky (protizáruky)1) 5) 1 000,- + 0,60 % 0,60 %, min. 5 000,-2)
Za poskytování bankovní záruky (protizáruky)6) individuálně individuálně3)
Změna smlouvy o poskytnutí bankovní záruky (protizáruky) provedená z podnětu banky zdarma zdarma
Za uplatnění poskytnuté záruky (protizáruky) 3 000,- 3 000,-

1) Použije se i v případě příslibu Profi záruky.

2) Použije se i v případě protizáruky, příslibu bankovní záruky.

3) Lze použít i v případě příslibu bankovní záruky.

4) Cena se stanoví z částky bankovní záruky uvedené v příslušné dokumentaci.

5) Cena se stanoví z aktuální zaručené částky.

6) Cena v % p. a. se stanoví podle míry kreditního rizika.

Přijaté záruky

   
Avizování záruky vystavené jinou bankou / avizování změny záruky 2 000,-
Uplatnění (žádost o uplatnění) přijaté záruky vystavené jinou bankou (odeslání výzvy k plnění), ověření znění výzvy k plnění 3 000,-
Poskytnutí jiné služby v souvislosti s přijatou bankovní zárukou (např. ověření shody podpisů na záruční listině, posouzení textu záruční listiny z obchodního hlediska, odeslání prohlášení o ukončení bankovní záruky, apod.) 1 500,-
Odeslání dokladů/dokumentů kurýrní službou dle skutečných nákladů

Ceny uhrazené dle všech výše uvedených položek týkajících se záruk jsou nevratné.

U obchodních případů v cizí měně klient cenu vypočtenou v cizí měně hradí v korunách (Kč).

Pro přepočet částky ceny na Kč bude použit kurz „deviza prodej“ dle kurzovního lístku KB, a. s.