Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Financování » Úvěry uzavírané s tuzemskými subjekty

Úvěry uzavírané s tuzemskými subjekty

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Pravidla pro stanovení a výběr cen uvedená v kapitole „Podnikatelské úvěry obecně“ platí pro všechny podnikatelské úvěry, pokud není stanoveno jinak.

U obchodních případů v cizí měně klient cenu, vypočtenou v cizí měně, hradí v korunách (Kč). Pro přepočet částky ceny na Kč bude použit kurz „deviza prodej“ dle Kurzovního lístku KB, platného v den úhrady z účtu klienta.

Výjimkou je cena za zpracování a vyhodnocení žádosti, cena za realizaci úvěru a cena za rezervaci zdrojů, kde lze cenu hradit v měně úvěru (vypočtená fixní cena v Kč bude přepočítána kurzem „deviza prodej“ a cena v % z objemu úvěru bude vypočtena v měně úvěru).

  Profi úvěr Profi úvěr revolvingový, M-Profi úvěr, Profi úvěr MEDICUM Profi úvěr FIX Podnikatelský úvěr Program Bytový dům (úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek) Úvěr pro municipality (mimo hypotečních) Hypoteční úvěr Profi hypotéka
Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr (příslib úvěru) zdarma zdarma zdarma 2 000,- + 0,3 % max. 30 000,-1) zdarma individuálně 1 % min. 10 000,- zdarma
Za realizaci úvěru (příslibu úvěru) 1 000,- + 0,6 % 1 000,- + 0,6 % zdarma 2 000,- + 0,6 %2) zdarma individuálně 0,8 % min. 10 000,- 1 000,- + 0,6 %
Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru do 100 tis. Kč, pro úvěry sjednané od 1. 7. 20103) 200,- 200,- 200,- 600,- 200,- 300,- 600,- 200,-
Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru nad 100 tis. Kč do 1 mil. Kč, pro úvěry sjednané od 1. 7. 20103) 300,- 300,- 300,- 600,- 200,- 300,- 600,- 300,-
Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru do 1 mil. Kč, pro úvěry sjednané do 30. 6. 20103) 300,- - 300,- 600,- 200,- 300,- 600,- -
Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru nad 1 mil. Kč3) 600,- 600,- 300,- 600,- 200,- 300,- 600,- 600,-
Spravování hypotečního úvěru se státní finanční podporou (podpora dle nařízení vlády 244/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - - - - - - 900,-4) -
Čerpání úvěru na návrh na vklad - - - - - - - 1 500,-
Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru v Kč a v cizí měně z podnětu klienta5) 0,6 %, min. 5 000,- 0,6 %, min. 5 000,- 0,6 %, min. 5 000,- 0,6 %, min. 5 000,- 0,6 %, min. 5 000,- 0,6 %, min. 5 000,- 0,6 %, min. 5 000,- 0,6 %, min. 5 000,-
Změna formy výpisů z úvěrového účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Rezervace zdrojů6) 0,9 % p.a. 0,9 % p.a. 0,9 % p.a. 0,9 % p.a. 0,9 % p.a. 0,9 % p.a. 0,9 % p.a. 0,9 % p.a.
Rezervace zdrojů pro municipality6) 0,2 až 0,9 % p.a. 0,2 až 0,9 % p.a. 0,2 až 0,9 % p.a. 0,2 až 0,9 % p.a. 0,2 až 0,9 % p.a. 0,2 až 0,9 % p.a. 0,2 až 0,9 % p.a. 0,2 až 0,9 % p.a.
Změna smlouvy o úvěru z podnětu banky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Účetní položka zúčtovaná na úvěrovém účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou 20,- měsíčně 20,- měsíčně 20,- měsíčně 20,- měsíčně7) 20,- měsíčně7) 20,- měsíčně7) 20,- měsíčně7) 20,- měsíčně7)
Pojištění schopnosti splácet - kolektivní, pouze pro FOP8) - - zdarma - - - - -
Pojištění schopnosti splácet - volitelné, pouze pro FOP9) 0,1 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,1 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,1 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru - - - - 0,1 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru
Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,-
Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000,- Kč 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-
Nabídka úrokových sazeb z úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Ceny za služby související s poskytováním úvěrů zahraničním subjektům individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně

1) Cena se stanoví z objemu požadovaného úvěru (příslibu úvěru) v Kč nebo měně úvěru, u podnikatelského záměru z částky uvažované k financování formou úvěru. Cena je jednorázová a nevratná, předložení dokladu o úhradě je podmínkou pro projednání žádosti o úvěr, příslibu úvěru nebo posouzení podnikatelského záměru; akční cena pro úvěr Medicum 50 %

2) Cena se stanoví z objemu schváleného úvěru (příslibu úvěru) v Kč a v cizí měně a je jednorázová u úvěrů na dobu určitou, v případě revolvingových a kontokorentních úvěrů na dobu neurčitou se hradí pravidelně za sjednané období, např. ročně. U příslibu úvěru je cena inkasována okamžikem vystavení příslibu úvěru v případě příslibu úvěru na projekty, kde bude následně klientem podávána žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR nebo fondů EU, může být cena rozdělena na dvě platby; první část je inkasována v okamžiku vystavení příslibu, druhá v okamžiku podání žádosti. akční cena pro úvěr Medicum 50 %

3) Cena je inkasována od data účinnosti smlouvy o úvěru za každý i započatý měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu a vztahuje se i na kontokorentní úvěry.

4) Cena je inkasována měsíčně - počínaje měsícem, ve kterém byla uzavřena smlouva o státní finanční podpoře, do měsíce, ve kterém byla smlouva o státní finanční podpoře ukončena v případě výše 0 % úrokové sazby státní finanční podpory je poplatek za spravování úvěru se státní finanční podporou stejný jako poplatek za spravování úvěru bez podpory.

5) Cena se stanoví z výše úvěru sjednané ve smlouvě, pokud nebylo ukončeno čerpání, z výše jistiny ke dni předložení žádosti pokud bylo ukončeno čerpání nebo z limitu sjednaného ve smlouvě v případě kontokorentního a revolvingového úvěru, cena je jednorázová a nevratná.

6) Cena se u všech úvěrových obchodů stanoví z nečerpané částky úvěru a zúčtovává se, přesáhne-li výši 30 Kč, u kontokorentních úvěrů se zúčtovává cena bez omezení. Cena je inkasována od data účinnosti smlouvy o úvěru za každý i započatý měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

7) Platí pro úvěry a podnikatelské hypotéky sjednané od 1. 7. 2010, pro úvěry a podnikatelské hypotéky sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.

8) Vztahuje se na Profi úvěry FIX poskytnuté do 15. 4. 2012.

9) Nevztahuje se na Profi úvěr revolvingový.

! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.