Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Financování » Směnky

Směnky

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Tuzemské a zahraniční směnky

   
Eskont tuzemských směnek (eskontní provize) 0,2 % ze směnečné částky, min. 2 000,-2)
Eskont zahraničních směnek (eskontní provize) 0,5 % ze směnečné částky
Odkup směnek MF ČR (provize)1) 0,05 % ze směnečné částky, min. 1 000,-, max. 10 000,-
Obstarání výplaty indosované směnky FNM nebo MF ČR1) 0,3 % ze směnečné částky, min. 1 000,-, max. 15 000,-
Nesjednaná úschova směnky za každý i započatý týden úschovy přesahující dobu stanovenou v „žádosti o eskont směnek“ u neeskontované a nevyzvednuté směnky 50,- + 21 % DPH

Směnky pod dokumentárním inkasem1)

   
Obstarání inkasa směnky 0,3 % z částky inkasa, min. 1 000,-, max. 20 000,-
Obstarání protestu pro neplacení u směnky 1 000,- + skutečné vzniklé náklady
Obstarání akceptace příchozí směnky s jejím vrácením 500,- + skutečné náklady
Obstarání inkasa odchozí směnky s negativním výsledkem 1 000,-
Odeslání dokumentů/směnky kurýrní službou dle sazebníku kurýrní služby

1) Položka sazebníku určená také pro fyzické osoby - občany.

2) Pro tuzemské směnky v cizí měně se minimální částka neuplatňuje.