Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Financování » Dokumentární platby

Dokumentární platby

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Dokumentární akreditiv1)

   
Odběratelský - importní  
Otevření, navýšení hodnoty 0,3 %, min. 1 000,- za 1. čtvrtletí (90 dní), (při částce nad 30 mil. 0,25 %, nad 150 mil. 0,2 %), + 0,1 %, min. 1 000,- za každý další započatý měsíc (30 dní), (+ individuální riziková přirážka v závislosti na míře kreditního rizika). Splatno v den otevření na celou dobu platnosti akreditivu
Prodloužení 0,1 %, min. 1 000,- za každý další započatý měsíc (30 dní), (+ individuální riziková přirážka v závislosti na míře kreditního rizika). Splatno v den změny na celou dobu platnosti akreditivu.
Změna 750,-
Kontrola dokladů, výplata (příp. vrácení dokladů bez proplacení) 0,25 % z vyplacené částky (příp. z částky vrácených dokladů), min. 1 000,-
Odložená platba 0,25 %, min. 1 000,– za každé započaté čtvrtletí (90 dní), + individuální riziková přirážka v závislosti na míře kreditního rizika + poplatky za výplatu (0,25 % z vyplacené částky, příp. z částky vrácených dokladů, min. 1 000,–)
Uvolnění zboží zaslaného k dispozici KB 500,-
Dodavatelský - exportní  
Avizování (včetně avizování navýšené hodnoty) 0,2 %, min. 1 000,-
Avizování (včetně avizování navýšené hodnoty) akreditivu vystaveného KB 0,1 %, min. 500,-
Potvrzení (za celou dobu platnosti včetně příp. odložené platby), navýšení hodnoty potvrzeného akreditivu, prodloužení potvrzeného akreditivu individuálně, v závislosti na míře kreditního rizika, min. 1 500,-
Změna 750,-
Kontrola dokladů a výplata akreditivu 0,3 % z vyplacené částky, min. 1 000,-
Výplata akreditivu vystaveného KB 0,125%, min. 1 000,-
Kontrola a odesílání dokladů k inkasu, kontrola a uvolnění předložených dokladů bez placení 0,3 % z částky dokladů, min. 1 000,-
Závady v dokladech 500,-
Příslib postoupení výtěžku 2 000,-
Převod akreditivu 0,15 % z převedené částky, min. 2000,-
Převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky - úhrada do jiného peněžního ústavu 2 000,-
Příprava forfaitu (mimo KB) 3 000,-

Cena se vybírá srážkou z výnosu akreditivu nebo z účtu klienta.
Výlohy se účtují i v případě, kdy akreditiv není použit.

Dokumentární inkaso1)

   
Odběratelské - importní  
Zpracování 0,3 % z částky inkasa, min. 1 000,-, max. 20 000,-
Uvolnění zboží zaslaného k dispozici KB 500,-
Dodavatelské - exportní  
Zpracování 0,3 % z částky inkasa, min. 1 000,-, max. 20 000,-
Urgence platby, změna inkasních instrukcí 200,-
Vybírá se srážkou z výnosu inkasa nebo z účtu klienta, a to i v případě vydání dokladů bez placení (např. placení přímou úhradou) nebo při vrácení dokladů ze zahraničí.  
Tuzemské dokumentární inkaso odběratelské, spojené s předáním technického průkazu k automobilu  
Tuzemské dokumentární inkaso odběratelské spojené s předáním technického průkazu k automobilu 420,-

Ostatní položky v souvislosti s dokumentárními platbami1)

   
Předkontrola dokladů 500,-
Odeslání dokladů kurýrní službou dle sazebníku kurýrní služby
Za zprávu podanou SWIFT 150,-
Faxová zpráva - za 1 stránku 30,-

1) Položky sazebníku určené také pro fyzické osoby - občany.