Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Depozitní produkty » Poplatky z depozit

Poplatky z depozit

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Poplatek z depozit  
Poplatek z depozit klienta do stanoveného objemu včetně v příslušné měně bez poplatku
Poplatek z depozit klienta v měně CHF za objem nad 40 tis. CHF 1,0 % p.a.1)
Poplatek z depozit klienta v měně SEK za objem nad 400 tis. SEK 1,0 % p.a.1)
Poplatek z depozit klienta v měně DKK za objem nad 300 tis. DKK 1,0 % p.a.1)
Poplatek z depozit klienta v měně JPY za objem nad 5 mil. JPY 0,5 % p.a.1)

1) Poplatek je vypočítáván denně (konvence skutečnost/skutečnost), pokud v daný den objem běžných zůstatků přesáhne výše uvedený limit v součtu na všech běžných, spořicích, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách klienta v KB v příslušné měně. Do základu depozit podléhajícímu zpoplatnění nejsou zahrnovány termínované vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitní směnky Tradingu.
KB je oprávněna účtovat poplatek měsíčně v měně příslušného účtu se splatností 5. Obchodní den následujícího měsíce, přičemž je oprávněna odepsat ho z účtu klienta nejpozději poslední den téhož měsíce. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, Banka odepíše poplatek z jakéhokoli jeho účtu, který vede, dle svého určení.