Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Depozitní produkty » Další služby

Další služby

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Další služby

   
Zřízení, změna a zrušení blokace a rezervace prostředků na Běžných účtech v Kč a v cizí měně 100,-
Převod Běžného účtu mezi pobočkami KB z podnětu klienta při zachování čísla účtu zdarma
Zrušení Běžného účtu nebo balíčku z podnětu klienta zdarma
Poplatek za zprostředkování otevření běžného účtu v zahraničí 2 500,-
Zaslání upomínky - oznámení o vzniku nepovoleného debetu / oznámení o prodlení 250,-
Zaslání upomínky - výzvy k vyrovnání nepovoleného debetu / výzvy k vyrovnání debetu
(upomínka je zpoplatněna pokud je dlužná částka rovna nebo vyšší než 1 000 Kč)
500,-

Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu. Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB.