Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Depozitní produkty » Běžné účty

Běžné účty

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Běžný účet pro Převod pojistného1)

  měsíční poplatek
Běžný účet pro Převod pojistného zdarma
Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení Běžného účtu v Kč, jeden výpis z účtu elektronicky s měsíční četností, 1. - 5. položku pořízenou v kalendářním měsíci prostřednictvím služby MojeBanka / MojeBanka Business, a to v součtu za obě tyto služby (cena za zpracování položky v rámci mezibankovního platebního styku není zahrnuta), všechny položky zúčtované na základě příkazu k automatickému převodu na vrub běžného účtu (cena za platbu z a do jiné banky není zahrnuta), 1. - 5. položka vzniklá z vkladu hotovosti v Kč nebo cizí měně
 

Běžný (kontokorentní) účet

 
Celková cena se skládá ze součtu ceny za vedení Běžného účtu nebo balíčku a ceny za spravování úvěru.

Běžný účet pro církevní organizace

  měsíční poplatek
Běžný účet pro církevní organizace zdarma
Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení Běžného účtu v Kč, služby MojeBanka a MojeBanka Business, jeden výpis z účtu elektronicky s měsíční četností
 

Běžný účet pro složení peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem (např. vklad do základního kapitálu společnosti)

  jednorázově
Vedení Běžného účtu v Kč nebo cizí měně pro složení peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem (např. vklad do základního kapitálu společnosti), včetně elektronických výpisů zasílaných e‑mailem s libovolnou četností nebo poštou s četností denně při pohybu na účtu. zdarma

Běžné účty pro úschovu u notáře / advokáta / soudního exekutora1)

  měsíční poplatek
Úročené účty v Kč 60,-
Neúročené účty v Kč a cizí měně zdarma
Běžný účet pro úschovu zahrnuje tyto služby:
vedení Běžného účtu, včetně elektronických výpisů s libovolnou četností nebo poštou s měsíční četností, všechny tuzemské bezhotovostní transakce, hotovostní operace (s výjimkou vkladu mincí a smíšeného vkladu mincí a bankovek přes pokladní přepážku pokud vklad obsahuje více než 50 ks mincí) a vydání a proplácení soukromých šeků
 

Běžný účet v Kč pro exekutora1)

  měsíční poplatek
Vedení Běžného účtu 60,-

1) Podmínkou pro zřízení tohoto účtu je aktivní podnikatelský Běžný účet/balíček.

Ostatní běžné účty

měsíční poplatek Běžné účty v Kč a cizí měně Vázaný Běžný účet v Kč Běžný účet Fondu rozvoje bydlení v Kč Běžný účet v Kč pro financování developerského projekt
Vedení prvního samostatného Běžného účtu v Kč nebo cizí měně, pokud klient nevlastní balíčkový Běžný účet 100,- 100,- 100,- 100,-
Vedení druhého a dalšího samostatného Běžného účtu v Kč nebo cizí měně, pokud klient vlastní balíčkový běžný účet nebo jakýkoliv samostatný Běžný účet v Kč nebo cizí měně 60,- 60,- 60,- 60,-
Vedení každého navázaného účelového účtu půjčky včetně předávání či zasílání výpisu z účtu (je zúčtováváno z běžného účtu Fondu rozvoje bydlení) - - 35,- -
Vedení Běžných účtů v Kč v rámci balíčku Municipality zdarma - - -
Vedení neúročených Běžných účtů v Kč, USD, EUR1) zdarma - - -

1) Podmínkou pro zřízení tohoto účtu je aktivní podnikatelský Běžný účet/balíček v obsluze poboček, Korporátních a Obchodních divizí. Účty jsou určeny pro specifické obchody a zajištění aktivních obchodů a dále subjektům se specifickými potřebami pro uložení depozit za účelem evidence – zejména insolvenční správci, municipality, municipalitami zřizované organizace / založené společnosti, veřejné vysoké školy, fakultní nemocnice, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fondy a notáři pro výběr soudních poplatků.