Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Depozitní produkty » Balíčky

Balíčky

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Profi účet Profi účet GOLD Profi účet pro začínající podnikatele Profi účet pro BD a SVJ Poplatek mimo balíček
Měsíční poplatek 169,-1) 499,- 169,-1) 169,-1) -
Bonus v rámci konceptu MojeOdměny - - 70,- / 169,- 43,- -
Konečná výše měsíčního poplatku - - 99,- / 0,- 126,- -
Vedení Běžného účtu v Kč ano ano ano ano 100,- / měs.
Měsíční výpis z účtu elektronicky ano ano ano ano zdarma
Karta v rámci balíčku Profi karta Zlatá firemní karta a Vkladová karta Profi karta Profi karta viz tabulka v kapitole Karty
Služba Expresní linka KB ano ano ano ano 170,- / měs.
Služba MojeBanka a/nebo MojeBanka Business včetně služby Přímý kanál a Mobilní banka ano ano ano ano viz tabulka v kapitole Přímé bankovnictví
Cena za položky v rámci balíčku Profi účet
MojeBanka / MojeBanka Business v součtu
10 zdarma
v součtu
100 zdarma
v součtu
10 zdarma
v součtu
10 zdarma
6,-
Přímý kanál 6,-
Profibanka 6,-
Mobilní banka 6,-
Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě nebo z inkasa z jiné banky 6,-
Příchozí platby 6,-
Odepsané inkaso 6,-
Příplatek za platbu z a do jiné banky zdarma zdarma zdarma zdarma 2,-5)
Cena za položky
Expresní linka KB 19,- 19,- 19,- 19,- 19,-
Zpracování papírového příkazu k úhradě v Kč pobočkou v den předání2) 69,- 69,- 69,- 69,- 69,-
Zpracování ostatních papírových příkazů (např. samoobslužný box, příkaz k inkasu mezi účty vedenými v KB) - mimo případů uvedených v poznámce2) 39,- 39,- 39,- 39,- 39,-
Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu 6,- 6,- 6,- 6,- 6,-
MojePlatba 6,- 6,- 6,- 6,- 6,-
Další produkty
Balíček 10 transakcí3) 39,- / měs. 39,- / měs. 39,- / měs. 39,- / měs. -
Balíček 25 transakcí3) 95,- / měs. 95,- / měs. 95,- / měs. 95,- / měs. -
Balíček 50 transakcí3) 179,- / měs. 179,- / měs. 179,- / měs. 179,- / měs. -
Balíček 75 transakcí3) 255,- / měs. 255,- / měs. 255,- / měs. 255,- / měs. -
Balíček 100 transakcí3) 329,- / měs. 329,- / měs. 329,- / měs. 329,- / měs. -
Balíček 200 transakcí3) 549,- / měs. 549,- / měs. 549,- / měs. 549,- / měs. -
Měsíční výpis z Běžného účtu poštou 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- / měs.
Běžný účet 60,- třetí a další běžný účet
60,-
60,- 60,- 60,- / měs.
MůjÚčet - zdarma6) - - -
Profibanka4) 290,- 290,- 290,- 290,- 290,- / měs.
Stříbrná firemní karta 990,- 990,- 990,- 990,- 990,- / ročně
Zlatá firemní karta 1 990,- 1 990,- 1 990,- 1 990,- 1 990,- / ročně
Pojištění Profi Merlin (kolektivní) 468,- 468,- 468,- 468,- 468,- / ročně
Profi pojištění plateb 990,- / 1 990,- 990,- / 1 990,- 990,- / 1 990,- 990,- / 1 990,- 990,- / 1 990,- / ročně

Oprávnění pro zmocněné osoby jsou v rámci služby MojeBanka/MojeBanka Business obsažených v balíčku Profi účet zdarma. V případě dokoupení/využívání služby Profibanka jsou zpoplatněna i oprávnění pro všechny zmocněné osoby v rámci služby MojeBanka a MojeBanka Business, příp. služby Přímý kanál.

1) Koncept MojeOdměny - výhody pro začínající podnikatele!

Bonus pro začínající podnikatele, tj. klienty, kteří začali podnikat nejpozději 2 roky před otevřením Profi účtu, je vyplácen po dobu 2 let od otevření účtu. Vždy následující měsíc je vráceno 100 %, tj. 169 Kč z poplatku za vedení Profi účtu v případě, že na něm proběhne 1 aktivní transakce měsíčně.

Po dobu následujících 2 let (tedy 3. - 4. rok od otevření Profi účtu) bude začínajícím podnikatelům vyplácen měsíční bonus ve výši 70 Kč z poplatku za vedení Profi účtu. Stačí na něm i nadále plnit 1 aktivní transakci měsíčně.

Má-li klient vedeno více Profi účtů, je bonus poskytnut pouze na Profi účet klienta, který byl založen nejdříve.

Koncept MojeOdměny - odměňujeme bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníkům jednotek bude vždy následující měsíc vráceno 43 Kč z ceny za vedení Profi účtu zpět!

2) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky

3) Balíček transakcí

Balíček transakcí obsahuje položky za transakce zadané službou MojeBanka, MojeBanka Business nebo je-li sjednána Profibanka, Mobilní banka, položky vzniklé z trvalého příkazu k úhradě, z inkasa z jiné banky, odepsaná inkasa a příchozí platby

4) Koncept MojeOdměny - odměňujeme majitele Profi účtu a Profibanky

Majitelům Profibanky, kteří jsou zároveň majiteli Profi účtu/Profi účtu GOLD bude vždy následující měsíc vráceno 100 Kč z ceny za vedení Profibanky.

Podrobné vysvětlení podmínek konceptu MojeOdměny získáte v sekci MojeOdměny – detaily nebo také na www.mojeodmeny.cz.

5) Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba.

6) Poskytnutí balíčku MůjÚčet, v případě zřízení balíčku Profi účet GOLD, pro FOP/PO nebo pro statutární orgán nebo člena statutárního orgánu v právnické osobě.