Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Úvěry » Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Osobní úvěr Optimální půjčka Úvěr Gaudeamus Úvěr Garant
Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr1) 490,- zdarma zdarma 6 000,-
Spravování úvěru měsíčně3)
(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013)
zdarma zdarma zdarma zdarma
Spravování úvěru měsíčně3)
(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012)
80,- 50,- 50,- 150,-
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - standardní - - - 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - expresní - - - 1 000,- bytová jednotka / rodinný dům
Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru - - - -
Změna ve smlouvě - osobní údaje klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci KB) pro splácení úvěru nebo změna formy výpisů, dodatečné zařazení do / vyřazení z volitelného pojištění schopnosti splácet zdarma zdarma zdarma zdarma
Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru z podnětu klienta 2 000,-4) 2 000,-4) 2 000,-4) 2 000,-4)
Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru (netýká se automaticky zasílaných potvrzení) 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH
Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma
Čerpání úvěru na návrh na vklad - - - 1 500,-
Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma
Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou 20,- měsíčně5) 20,- měsíčně5) 20,- měsíčně5) 20,- měsíčně5)
Předčasné splacení zdarma8) zdarma8) zdarma8) zdarma8)
Pojištění schopnosti splácet - kolektivní
platné pouze pro úvěry sjednané do 19. 8. 2013
zdarma zdarma - -
Pojištění schopnosti splácet - volitelné
pro úvěry sjednané od 20. 8. 20137)
Cena pro prvního resp. jednoho pojištěného
0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru
Pojištění schopnosti splácet - volitelné
pro úvěry sjednané od 20. 8. 20137)
Cena pro druhého až čtvrtého pojištěného za jednu osobu
0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru
Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky 250,- 250,- 250,-6) 250,-
Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000,- Kč 500,- 500,- 500,-6) 500,-
Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem je KB - - - -
Zápis zániku zástavního práva, kde věřitelem byla KB - - - -

1) Poplatek je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru.

2) Cena se stanoví z objemu poskytnutého úvěru.

3) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

4) V případě restrukturalizace účtů klienta nebo změny data splátky úvěru zdarma.

5) Platí pro spotřebitelské úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro spotřebitelské úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.

6) Neinkasuje se pro úvěry Gaudeamus sjednané do 21. 2. 2008 včetně.

7) Cena zahrnuje zařazení do pojištění, je hrazeno jednou částkou za všechny pojištěné, první poplatek za pojištění je uhrazen v okamžiku zahájení čerpání úvěru a dále pak vždy měsíčně po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

8) Zahrnuje cenu za položku pořízenou prostřednictvím papírového příkazu v podobě žádosti o předčasné splacení.