Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Úvěry » Povolené debety

Povolené debety

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Povolené debety

   
Sjednání Povoleného nezajištěného debetu a Povoleného debetu Start zdarma
Změna limitu Povoleného nezajištěného debetu a Povoleného debetu Start zdarma
Smluvní pokuta za překročení limitu Povoleného debetu Start (inkasuje se při překročení limitu o částku 200 Kč a více) 200,-
Rezervace zdrojů (z nečerpané částky) bez poplatku
Zaslání upomínky – oznámení o vzniku nepovoleného debetu/oznámení o prodlení (platí pro povolené nezajištěné debety) 250,-
Zaslání upomínky – výzvy k vyrovnání nepovoleného debetu / výzvy k vyrovnání debetu, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000,- Kč (platí pro povolené nezajištěné debety) 500,-