Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Úvěry » Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry

Od 30. 12. 2016 jsou v platnosti nové sazebníky

  Hypoteční úvěr Flexibilní hypotéka Hypotéka na refinancování Neúčelová část Hypotéky 2v1 Předhypoteční úvěr
Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr1) 2 900,- 2 900,- zdarma zdarma 2 000,-
Spravování úvěru měsíčně2)
(pro smlouvy, které byly uzavřené nebo u nichž došlo k obnově úrokové sazby od 1. 1. 2013)
zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Spravování úvěru měsíčně2)
(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012)
150,- 250,- 150,- 80,-3) 150,-
Flexibilita úvěru měsíčně - 99,-4) / 19,-10) 99,-4) / 19,-10) 99,-4) / 19,-10) -
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - standardní 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí zdarma 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - expresní 1 000,- bytová jednotka / rodinný dům 1 000,- bytová jednotka / rodinný dům zdarma 1 000,- bytová jednotka / rodinný dům 1 000,- bytová jednotka / rodinný dům
Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně
Čerpání úvěru na návrh na vklad 1 500,- 1 500,- zdarma zdarma 1 500,-
Změna ve smlouvě - osobní údaje klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci KB) pro splácení úvěru nebo změna formy výpisů zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru z podnětu klienta 4 000,-5) 4 000,-5) 4 000,-5) 4 000,-5) 4 000,-5)
Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru (netýká se automaticky zasílaných potvrzení) 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH
Vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku na úvěrovém účtu 1 250,- + 21 % DPH6) 1 250,- + 21 % DPH6) 1 250,- + 21 % DPH6) 1 250,- + 21 % DPH6) 1 250,- + 21 % DPH6)
Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Nenačerpání nebo nedočerpání úvěru
(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013)
5 % z nevyčerpané částky úvěru7) 5 % z nevyčerpané částky úvěru7) 5 % z nevyčerpané částky úvěru7) 5 % z nevyčerpané částky úvěru7) -
Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu v papírové formě 20,- měsíčně8) 20,- měsíčně8) 20,- měsíčně8) 20,- měsíčně8) 20,- měsíčně8)
Předčasné splacení viz podmínky smlouvy viz podmínky smlouvy viz podmínky smlouvy viz podmínky smlouvy zdarma9) 12)
Předčasné splacení neúčelové části úvěru v Hypotéce 2v1 - doba mezi předčasným splacením a splatností úvěru je delší než 1 rok - - - 1 % z předčasné splátky11) -
Předčasné splacení neúčelové části úvěru v Hypotéce 2v1 - doba mezi předčasným splacením a splatností úvěru není delší než 1 rok - - - 0,5 % z předčasné splátky11) -
Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky 250,- 250,- 250,- 250,- 250,-
Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000,- Kč 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

1) Poplatek je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru.

2) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

3) V případě předčasného splacení účelové části úvěru z Hypotéky 2v1, bude poplatek za spravování neúčelového úvěru nastaven ve stejné výši jako pro účelový úvěr.

4) Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013 a smlouvy, u nichž došlo k obnově úrokové sazby od 1. 1. 2013.

5) V případě restrukturalizace účtů klienta, změny data splátky úvěru nebo zkrácení doby čerpání úvěru zdarma.

6) V případě vydání potvrzení k účelové i neúčelové části Hypotéky 2v1 současně je poplatek účtován pouze jednou.

7) Poplatek za nenačerpání je účtován v případě nezahájení čerpání úvěru v dohodnuté Době čerpání. Poplatek za nedočerpání je účtován v případě nedočerpání více než 20 % ze sjednané výše úvěru v dohodnuté Době čerpání.

8) Platí pro úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.

9) Zahrnuje cenu za položku pořízenou prostřednictvím papírového příkazu v podobě žádosti o předčasné splacení.

10) Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016 a pro dříve uzavřené smlouvy, u kterých byla tato výše ceny za flexibilitu sjednána.

11) Platí pouze pro úvěry sjednané do 30. 11. 2016 u nichž po 1. 12. 2016 ještě nedošlo k obnově úrokové sazby.

12) Platí pouze v případě splacení z námi poskytnutého hypotečního úvěru.