Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Úvěry » Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Hypoteční úvěr, Americká hypotéka Hypotéka na refinancování Neúčelová část Hypotéky 2v1 Předhypoteční úvěr
Vyhodnocení žádosti o úvěr 2 900,- zdarma zdarma 2 000,-
Vyhodnocení rizik spojených s:
bytovou jednotkou / rodinným domem 2 900,- zdarma - 2 900,-
bytovou jednotkou / rodinným domem ve specifických případech 4 500,- zdarma - 4 500,-
ostatními typy nemovitostí individuálně zdarma - individuálně
vypracováním Zprávy o stavu výstavby a rekonstrukce (Zpráva) 1 000,- první až třetí Zpráva / 2 900,- čtvrtá a každá další Zpráva - - 1 000,- první až třetí Zpráva / 2 900,- čtvrtá a každá další Zpráva
Čerpání úvěru na návrh na vklad 1 500,- zdarma zdarma 1 500,-
Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma
Správa úvěru1) zdarma zdarma zdarma zdarma
Výpis z úvěrového účtu (měsíčně):
elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma
poštou 20,- 20,- 20,- 20,-
Flexibilita úvěru (měsíčně)2) 19,- 19,- 19,- -
Změna ve smlouvě:
osobní údaje klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci KB) pro splácení úvěru nebo změna formy výpisů zdarma zdarma zdarma zdarma
ostatní změny3) 4 000,- 4 000,- 4 000,- 4 000,-
Písemné potvrzení:
o výši zaplacených úroků z úvěru (netýká se automaticky zasílaných potvrzení9)) 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH 200,- + 21 % DPH
vyčíslení výše zůstatku na úvěrovém účtu4) 1 250,- + 21 % DPH 1 250,- + 21 % DPH 1 250,- + 21 % DPH 1 250,- + 21 % DPH
Nenačerpání nebo nedočerpání úvěru5) 5 % z nevyčerpané částky úvěru 5 % z nevyčerpané částky úvěru 5 % z nevyčerpané částky úvěru -
Předčasné splacení viz podmínky smlouvy viz podmínky smlouvy viz podmínky smlouvy zdarma6) 7)
Zasílání upomínek o neprovedení splátky:
1. upomínka 250,- 250,- 250,- 250,-
2. a každá další upomínka 500,- 500,- 500,- 500,-
  Hypoteční úvěr Hypotéka na refinancování Neúčelová část Hypotéky 2v1 Předhypoteční úvěr
Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013 a smlouvy u nichž došlo k obnově úrokové sazby od 1. 1. 2013
Flexibilita úvěru (měsíčně) 99,- 99,- 99,- -
Úvěry sjednané do 30. 11. 2016 u nichž po 1. 12. 2016 ještě nedošlo k obnově úrokové sazby
Předčasné splacení neúčelové části úvěru v Hypotéce 2v1:
splatnost úvěru nastane za více jak 1 rok - - 1 % z předčasné splátky -
splatnost úvěru nastane do 1 roku - - 0,5 % z předčasné splátky -
Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012
Spravování úvěru / flexibilního úvěru (měsíčně)1) 150,- / 250,- 150,- / 250,- 80,-8) / 250,- 150,- / 250,-
Nenačerpání nebo nedočerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma
Úvěry sjednané do 30. 6. 2010
Výpis z úvěrového účtu v papírové formě (měsíčně) zdarma zdarma zdarma zdarma

1) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

2) Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016 (netýká se Americké hypotéky) a pro dříve uzavřené smlouvy, u kterých byla tato výše ceny za flexibilitu sjednána.

3) V případě restrukturalizace účtů klienta, změny data splátky úvěru nebo zkrácení doby čerpání úvěru zdarma.

4) V případě vydání potvrzení k účelové i neúčelové části Hypotéky 2v1 současně je poplatek účtován pouze jednou. Platí pouze pro smlouvy uzavřené do 30. 11. 2016, u nichž zároveň po 1. 12. 2016 nedošlo k obnově úrokové sazby.

5) Poplatek za nenačerpání je účtován v případě nezahájení čerpání úvěru v dohodnuté Době čerpání. Poplatek za nedočerpání je účtován v případě nedočerpání více než 20 % ze sjednané výše úvěru v dohodnuté Době čerpání.

6) Zahrnuje cenu za položku pořízenou prostřednictvím papírového příkazu v podobě žádosti o předčasné splacení.

7) Platí pouze v případě splacení z námi poskytnutého hypotečního úvěru.

8) V případě předčasného splacení účelové části úvěru z Hypotéky 2v1, bude poplatek za spravování neúčelového úvěru nastaven ve stejné výši jako pro účelový úvěr.

9) KB potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru k Americké hypotéce automaticky nezasílá.