Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Pojištění » Úvěrové pojištění

Úvěrové pojištění

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru KB 1)

   
Varianta A - pojištění smrti a plné invalidity, vstupní věk klienta 18 - 45 let (včetně) 0,025 % měsíčně z pojistné částky
Varianta A - pojištění smrti a plné invalidity, vstupní věk klienta 46 - 60 let (včetně) 0,045 % měsíčně z pojistné částky
Varianta B - pojištění smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti 0,025 % z pojistné částky + 0,01 % z pojištěného úvěru měsíčně
Varianta C - pojištění smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání 0,025 % z pojistné částky + 0,02 % z pojištěného úvěru měsíčně
Zrušení pojištění na žádost pojistníka do 2 měsíců od počátku pojištění rizikové pojistné (do data zániku)

1) Produkty Komerční pojišťovny, a. s., u kterých KB zprostředkovává prodej. Poplatky uvedené u těchto produktů jsou účtované společností Komerční pojišťovna, a. s., a to na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi pojistníkem a Komerční pojišťovnou, a.s. Uvedené poplatky v této části sazebníku jsou pouze informativního charakteru.