Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Pojištění » Pojištění platebních karet

Pojištění platebních karet

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Merlin (kolektivní)

   
Poplatek za pojištění ročně 348,-

Úhrada poplatku za pojištění specifikované ve smlouvě o poskytování doplňkové služby, je uskutečněna k prvnímu pracovnímu dni následujícím po uzavření smlouvy o poskytování doplňkové služby a k prvnímu pracovnímu dni každého kalendářního roku, o který se účinnost pojištění prodloužila, resp. zvýšením čerpané částky poskytnutého úvěru. Pokud není na účtu klienta dostatečná částka pro úhradu poplatku, je poplatek stržen do debetu. Pokud je pojištění sjednáno k novému účtu, ke stržení poplatku dojde až po aktivaci účtu počátečním vkladem.