Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Pojištění » Pojištění plateb

Pojištění plateb

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

MojePojištění plateb (kolektivní)

   
Poplatek za pojištění - varianta Klasik ročně 468,-
Poplatek za pojištění - varianta Klasik+ ročně 828,-
Poplatek za pojištění - varianta Extra ročně 1 428,-
Poplatek za pojištění - varianta Extra+ ročně 2 388,-

Úhrada poplatku za pojištění specifikované ve smlouvě o poskytování doplňkové služby, je uskutečněna k prvnímu pracovnímu dni následujícím po uzavření smlouvy o poskytování doplňkové služby a k prvnímu pracovnímu dni každého kalendářního roku, o který se účinnost pojištění prodloužila. Pokud není na účtu klienta dostatečná částka pro úhradu poplatku, je poplatek stržen do debetu na daném účtu. Pokud je pojištění sjednáno k novému účtu, ke stržení poplatku dojde až po aktivaci účtu počátečním vkladem.