Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Platební styk » Úhrady v tuzemsku, ze a do zahraničí

Úhrady v tuzemsku, ze a do zahraničí

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Úhrady v tuzemsku

   
Neodvolatelná platba v Kč z účtu v Kč (s potvrzením) 50,-
Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná na papírovém příkazu  
Super expres (předávaný v den splatnosti do 12.30 hod.) 90,-
Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná prostřednictvím služeb přímého bankovnictví  
Expres (předávaný v den splatnosti do 14.00 hod.) 90,-

Úhrady ze zahraničí

   
SEPA platba do 50 000 EUR včetně 145,-
SEPA platba nad 50 000 EUR 1 095,-
Úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB – výlohy „OUR" zdarma
Úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB 0,9 %, min. 225,-
max. 1095,-
Platba od klientů KBSK 7,-
Drobná platba, tj. jedna platba měsíčně pro klienta v ekvivalentu do 10 000 CZK 100,-
Následující položky jsou přičítány k cenám za SEPA platbu, platbu od klientů KBSK, úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB - výlohy „OUR", standardní úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně, úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB a drobnou platbu (jedna platba měsíčně v ekvivalentu do 10 000 CZK)  
Příchozí platba 5,-
Vyplacení v hotovosti 500,-
Výplata prostřednictvím vystavení bankovního šeku 200,-

Nezpoplatňujeme úhrady ze zahraničí, pokud je příchozí částka nižší než příslušný poplatek.

Úhrady do zahraničí

   
SEPA platba do 50 000 EUR včetně 195,-
SEPA platba nad 50 000 EUR 1 500,-
Úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada do tuzemska (mimo KB) v cizí měně 0,9 %, min. 250,-
max. 1 500,-
Platba pro klienty KBSK 10,-
Následující položky jsou přičítány k cenám za jednotlivé typy zahraničních plateb  
Platba zadaná na papírovém příkazu pro všechny výše uvedené platby (včetně plateb pro klienty KBSK) 300,-
Expresní zpracování platby zadané na papírovém příkazu pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně 600,-
Urgentní zpracování platby zadané na papírovém příkazu pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně, úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně, SEPA platby do 50 000 EUR včetně a SEPA platba nad 50 000 EUR 1 000,-
Expresní zpracování platby předané prostřednictvím služby přímého bankovnictví zdarma
Urgentní zpracování platby předané prostřednictvím služby přímého bankovnictví do zahraničí v Kč a v cizí měně, úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně, SEPA platby do 50 000 EUR včetně a SEPA platba nad 50 000 EUR 600,-
Poplatek pro krytí veškerých nákladů na realizaci úhrady klientem (platba „OUR") pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně a pro platbu pro klienty KBSK 800,-
Trvalé příkazy k úhradě do zahraničí  
Zřízení/změna prostřednictvím papírového příkazu 300,-
Zrušení trvalého příkazu do zahraničí prostřednictvím papírového příkazu zdarma
Poplatky za platbu vzniklou na základě trvalého příkazu do zahraničí se řídí typem zahraniční platby a způsobem jejího zpracování.  
Poštou zaslané oznámení o neprovedení úhrady z trvalého příkazu do zahraničí 20,-
SEPA inkaso  
Strana plátce SEPA inkasa  
Odchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci KB 6,-
Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z KBSK 10,-
Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky 195,-
Žádost o odmítnutí SEPA inkasa plátcem (Refusal) 50,-
Žádost o vrácení SEPA inkasa plátcem (Refund) 50,-
Souhlas se SEPA inkasem - zadání, změna, zrušení prostřednictvím služby přímého bankovnictví MojeBanka / MojeBanka Business / Profibanka zdarma
Souhlas se SEPA inkasem - zadání, změna prostřednictvím papírového příkazu 69,-
Souhlas se SEPA inkasem - zrušení prostřednictvím papírového příkazu zdarma
Ostatní služby  
Změna instrukcí, storno pro úhrady do zahraničí 400,-
Potvrzení nebo swiftová zpráva k zahraniční platbě 200,-
Registrace CID (roční poplatek) individuálně