Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Platební styk » Hotovostní operace na občanských účtech

Hotovostní operace na občanských účtech

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Poplatky za hotovostní služby a transakce uvedené v Sazebníku KB se vždy odvíjí od účtu, resp. od segmentu majitele účtu.

U hotovostních transakcí, které probíhají mimo účet klienta KB tzn. výměna, směnárna, vklady a výběry na účty vedené v ČNB, je poplatek vždy hrazen v hotovosti.

Výběry

   
Poplatek je hrazen vždy z účtu Cena za výběr
Výběr z bankomatu viz kapitola platební karty
Výběr hotovosti ve stejné měně, jako je veden účet 75,–
Výběr hotovosti v jiné měně, než je veden účet zdarma

Vklady

   
Poplatek je hrazen v hotovosti, nebo z účtu v případě vkladu oprávněnou osobou Cena za vklad
Vklad hotovosti vkladovým bankomatem zdarma
Vklad hotovosti přes přepážku (Kč mincí max. 50 ks) zdarma
Vklad třetí osobou1) (mincí max. 50 ks) 75,–
Vklad hotovosti s více než 50 ks mincí, vč. vkladu do jiné banky (v případě vkladu na Dětské konto je vklad zdarma) 3 %, min. 100,-
Vklad běžně nenakupovaných cizoměnových bankovek 10 %

1) Třetí osoba je osoba, která není majitelem účtu nebo není uvedená v podpisovém vzoru k účtu, ve prospěch kterého je prováděn vklad hotovosti. Třetí osoba hradí poplatek v hotovosti.

Ostatní služby

   
Výběr hotovosti v Kč z účtů vedených v ČNB 100,-
Vklad v Kč přes přepážku na účty dceřiných společností KB - MPSS a KB PS zdarma
Vklad Kč na účty cizích bank přes přepážku 149,-
Vklad Kč na učty cizích bank přes přepážku - super expres (předaný do 12:30 hod.) 2 %, min. 200,-
Vklady hotovostí v Kč na účty vedené v ČNB 2 %, min. 200,-
Výměna maximálně 100 ks jedné nominální hodnoty zdarma
Ostatní případy výměny Kč 3 %, min. 100,-