Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Ostatní služby » Uložení, úschovy, pronájmy a používání nočního trezoru a bezpečnostní schránky

Uložení, úschovy, pronájmy a používání nočního trezoru a bezpečnostní schránky

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Pronájem bezpečnostní schránky (ročně)

   
Za jednotlivý odvedený vratný obal nebo předem poskytnutý nevratný obal klientům - platí pro bezhotovostní pobočku zdarma
Pronájem bezpečnostní schránky (ročně) - pro klienty Skupiny KB  
S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem do 15 000 cm3 vč.
1 020,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.
2 040,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.
3 060,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem přesahující 50 000 cm3
4 080,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem do 15 000 cm3 vč.
3 060,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.
6 120,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.
9 180,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem přesahující 50 000 cm3
12 240,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů nad 10 mil. Kč smluvní ceny + 21 % DPH
Pronájem bezpečnostní schránky (ročně) - pro klienty, kteří nevyužívají žádnou další službu v rámci Skupiny KB  
S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem do 15 000 cm3 vč.
1 400,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.
2 700,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.
4 000,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně
Objem přesahující 50 000 cm3
5 400,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem do 15 000 cm3 vč.
3 990,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.
7 990,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.
11 990,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně
Objem přesahující 50 000 cm3
15 990,- + 21 % DPH
S hodnotou uschovaných předmětů nad 10 mil. Kč smluvní ceny + 21 % DPH