Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Ostatní služby » Šeky

Šeky

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Cestovní šeky

   
Okamžité proplacení šeku  
Na účet vedený v Kč / cizí měně u KB 2,0 % min. 200,- max. 5 000,-
+ výlohy zahraničních bank
Proplacení hodnoty šeku po inkase  
Na účet vedený v Kč / cizí měně u KB 1,0 % min. 200,- max. 5 000,-
+ výlohy zahraničních bank

Bankovní šeky KB

   
Vystavení šeku  
Vystavení šeku v Kč za hotovost 4,0 % min. 400,- max. 10 000,-
Vystavení šeku v cizí měně za hotovost 4,0 % min. 400,- max. 10 000,-
Vystavení šeku v Kč z účtu vedeného u KB 2,0 % min. 200,- max. 5 000,-
Vystavení šeku v cizí měně z účtu vedeného u KB 2,0 % min. 200,- max. 5 000,-
Okamžité proplacení šeku  
Na účet vedený u KB zdarma
Vystaveného na Kč v hotovosti nebo na účet vedený v Kč u jiné banky 400,-
Vystaveného na cizí měnu v hotovosti nebo na účet vedený v Kč u jiné banky 400,-
Blokace nebo odvolání bankovního šeku - vystaveného na Kč 200,- za každé hlášení
Blokace nebo odvolání bankovního šeku - vystaveného na cizí měnu 200,- + výlohy zahraniční banky
Vrácení bankovního šeku  
Vystaveného na Kč / cizí měnu 200,-
Zaslání bankovního šeku poštou nebo kurýrem do tuzemska nebo zahraničí  
Šek vystavený na Kč / cizí měnu 100,- + náklady spojů / kurýrní služby

Soukromé šeky KB

   
Vydání tiskopisu Soukromého šeku KB 5,-
Proplacení šeku na účet vedený u KB zdarma
Proplacení šeku na účet vedený v Kč u jiné banky (cena je účtována příjemci šeku) 400,-
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v Kč  
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v Kč z Kč účtu 75,-
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v Kč z účtu v cizí měně zdarma
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v cizí měně  
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v cizí měně z Kč účtu zdarma
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v cizí měně z účtu ve stejné cizí měně 75,-
Proplacení soukromého šeku v hotovosti v cizí měně z účtu v jiné cizí měně zdarma
Zpracování a technické úkony pro Soukromé šeky  
Autorizace šeku (cena je účtována majiteli účtu, ke kterému byl šek vydán) 25,-
Blokace nebo odvolání šeku / zrušení blokace nebo odvolání šeku 200,- za každé hlášení
Zaslání tiskopisů šeků poštou nebo kurýrem do tuzemska nebo zahraničí 100,- + náklady spojů / kurýrní služby
Inkaso soukromého šeku ze zahraničí 1,0 % min. 250,- max. 1 500,-

Šeky vystavené k tíži účtu jiné banky u KB nebo k tíži účtu KB u jiné banky

   
Proplacení na účet v Kč / cizí měně vedený u KB zdarma
Proplacení šeku na Kč v hotovosti v Kč nebo na účet vedený v Kč u jiné banky 400,-
Proplacení šeku na Kč v hotovosti v cizí měně 400,-
Proplacení šeku na cizí měnu na účet vedený v Kč u jiné banky 400,-
Proplacení šeku na cizí měnu v hotovosti v Kč 400,-
Proplacení šeku na cizí měnu v hotovosti v cizí měně 400,-

Šeky vystavené k tíži účtu u jiné banky

   
Okamžité proplacení šeku na účet vedený u KB  
Šek vystavený na Kč / cizí měnu na účet v Kč / cizí měně vedený u KB 2,0 % min. 200,- max. 5 000,-
+ výlohy zahraničních bank
Proplacení hodnoty šeku po inkase  
Na účet vedený v Kč / cizí měně u KB 1,0 % min. 200,- max. 5 000,-
+ výlohy zahraničních bank
Ověření šeku u vystavující/proplácející banky 250,-
Zpracování neproplaceného šeku 250,-

Cena je vybírána v měně účtu klienta nebo v měně skládané / vyplácené hotovosti. Je stanovena v Kč, při přepočtu na cizí měnu se používá kurz KB střed z data prováděné operace.