Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Ostatní služby » Ostatní služby

Ostatní služby

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Umoření ztracené, zničené nebo odcizené listiny

   
Listina umořovaná soudem 150,-
Listina umořovaná bankou 200,-
Zákaz výplaty (blokace) z listin umořovaných soudem při jejich ztrátě, zničení nebo odcizení (pokud po zákazu výplaty následuje umoření listiny, cena za umoření ztracené, zničené nebo odcizené listiny se již neinkasuje) 150,-
Zákaz výplaty (blokace) z listin umořovaných bankou při jejich ztrátě, zničení nebo odcizení (pokud po zákazu výplaty následuje umoření listiny, cena za umoření ztracené, zničené nebo odcizené listiny se již neinkasuje) 200,-

Ostatní služby v Sazebníku konkrétně neuvedené - paušální sazba za 15 min. práce (i započatých)1)

   
Nepodléhající DPH 75,-
Podléhající DPH 75,- + 21 % DPH

1) Jedná-li se o zdanitelné plnění podléhající DPH dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uplatní se u položky sazba daně ve výši 21 %.

Dohoda o správě kupní ceny

   
Uzavření 0,2 % ze spravované částky, min. 6 000,-, max. 20 000,-
Uzavření s individuální úpravou z podnětu klienta 0,4 % ze spravované částky, min. 12 000,-
Změna v čísle účtu či v časové lhůtě z podnětu klienta 1 500,-
Ostatní změny z podnětu klienta 0,2 % ze spravované částky, min. 6 000,-
Vystavení potvrzení za účelem poskytnutí sociálních dávek a důchodů zdarma