Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Karty » Prestižní karty

Prestižní karty

Od 1. 1. 2016 jsou v platnosti nové sazebníky

  PLATINUM PLATINUM Zlatá karta
Typ karty kreditní debetní debetní
Součást balíčku - TOP nabídka TOP nabídka
Roční poplatek za kartu 6 490,- 6 490,- 2 990,-
Roční poplatek za vydání další karty k účtu 4 900,- 4 900,- 2 900,-
Měsíční poplatek za správu a vedení účtu úvěrových zdrojů zdarma - -
Měsíční poplatek za automatickou splátku v rámci bezúročného období zdarma - -
Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru viz oznámení KB o úrok. sazbách - -
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma
Povolení / zablokování karty pro platby na internetu zdarma zdarma zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku zdarma zdarma 9,- / zdarma1)
Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena - zdarma zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku zdarma zdarma 39,- / zdarma1)
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí zdarma zdarma 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance zdarma zdarma 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma zdarma 2,50
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank zdarma zdarma 10,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou zdarma zdarma 5,-
Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce zdarma zdarma 5,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky zdarma zdarma zdarma
Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč zdarma - -
Změna PIN v bankomatech KB zdarma zdarma zdarma
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma zdarma
Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma zdarma
Předání PIN ke kartě na pobočku zdarma zdarma zdarma
Opětovné předání PIN ke kartě zdarma zdarma zdarma
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB zdarma zdarma 1 500,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
zdarma zdarma 1 500,-4) + náklady kurýrní služby
Nestandardní předání karty a PIN - zaslání do zahraničí2)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
zdarma zdarma náklady kurýrní služby4)
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma zdarma
Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu zdarma - -
Další změny ve smlouvě z podnětu klienta 200,- - -
Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu 20,- - -
Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky 500,- - -
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business zdarma zdarma zdarma
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB zdarma zdarma 14,-
Změna týdenních limitů přes přepážku zdarma zdarma 59,-
Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma
Vydání náhradní karty po stoplistaci3) / Vydání duplikátu2) zdarma zdarma 200,-
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty zdarma zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) zdarma zdarma 3 500,-2)
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) zdarma zdarma 4 000,-
Cestovní pojištění ke zlatým kartám - - ano
Pojištění PLATINUM ano ano -
Doplňkové služby v ceně karty Priority Pass5) Priority Pass5) Asistenční služby pro motoristy

1) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč s výjimkou Dětského konta vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB nebo z bankomatu jiných bank v tuzemsku (a to v pořadí podle data jejich zaúčtování - jejich odepsání z účtu Komerční bankou) provedenému ve stejném kalendářním měsíci Zlatou kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů s výjimkou Dětského konta, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.

2) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.

3) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

4) Kurýrní službu má právo volit Banka.

5) Jedná se o Standard Membership Priority Pass, kde za každý vstup bude účtován poplatek dle podmínek programu dostupných na www.prioritypass.com.