Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Karty » Kreditní karty

Kreditní karty

Od 1. 1. 2016 jsou v platnosti nové sazebníky

  A karta Lady karta Viva karta
Roční poplatek za kartu zdarma zdarma zdarma
Roční poplatek za vydání druhé karty k úvěrovému účtu zdarma zdarma 200,-
Měsíční poplatek za správu a vedení účtu úvěrových zdrojů 59,- / zdarma1)
29,-3) / zdarma2)
59,- / zdarma1)
29,-3) / zdarma2)
30,- / 5,-3)
Měsíční poplatek za automatickou splátku v rámci bezúročného období 29,- 29,- -
Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru viz oznámení KB o úrok. sazbách viz oznámení KB o úrok. sazbách viz oznámení KB o úrok. sazbách
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 1 %, min. 30,- 1 %, min. 30,- 1 %, min. 30,-
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 50,-
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB 2,50 2,50 2,50
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 10,- 10,- 10,-
Zasílání jednoho výpisu z kreditní karty poštou - měsíčně 30,- 30,- 30,-
Zasílání jednoho elektronického výpisu z kreditní karty - měsíčně zdarma zdarma zdarma
Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč 1 % 1 % 1 %
Změna PIN v bankomatech KB 50,- 50,- 50,-
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma zdarma
Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma zdarma
Předání PIN ke kartě na pobočku 100,- 100,- 100,-
Opětovné předání PIN ke kartě zdarma zdarma zdarma
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB 1 500,- 1 500,- 1 500,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
1 500,-6) + náklady kurýrní služby 1 500,-6) + náklady kurýrní služby 1 500,-6) + náklady kurýrní služby
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí4)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
náklady kurýrní služby6) náklady kurýrní služby6) náklady kurýrní služby6)
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma zdarma
Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu zdarma zdarma zdarma
Změna údajů ke kartě (týdenního limitu, povolení/zablokování karty pro platbu přes internet, jména apod.) zdarma zdarma zdarma
Další změny ve smlouvě z podnětu klienta 200,- 200,- 200,-
Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu 20,- 20,- 20,-
Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky 500,- 500,- 500,-
Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma
Vydání náhradní karty po stoplistaci5) / Vydání duplikátu4) 200,- 200,- 200,-
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty zdarma zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-4) 3 500,-4) 3 500,-4)
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,- 4 000,- 4 000,-
Pojištění schopnosti splácet - - ano
Volitelné pojištění schopnosti splácet v případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, trvalé invalidity nebo úmrtí 0,49 % měsíčně z čerpané částky7) 0,49 % měsíčně z čerpané částky7) -

1) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby z kreditní karty A karta / Lady karta zaúčtované v daném měsíci překročí 3 000 Kč.

2) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby z kreditní karty A karta / Lady karta zaúčtované v daném měsíci překročí 1 500 Kč.

3) Platí pro majitele studentských kont G2.2 a G2, pokud mají toto zvýhodnění sjednané ve smlouvě o osobní kreditní kartě.

4) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.

5) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

6) Kurýrní službu má právo volit Banka.

7) Čerpanou částkou se myslí celková částka uvedená na výpise z účtu ke kreditní kartě za daný měsíc.