Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Karty » Kreditní karty

Kreditní karty

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  A karta Lady karta Viva karta
Roční poplatek za kartu zdarma zdarma zdarma
Roční poplatek za vydání druhé karty k úvěrovému účtu zdarma zdarma 200,-
Měsíční poplatek za správu a vedení účtu úvěrových zdrojů 59,- / zdarma1)
29,-3) / zdarma2)
59,- / zdarma1)
29,-3) / zdarma2)
30,- / 5,-3)
Měsíční poplatek za automatickou splátku v rámci bezúročného období 29,- 29,- -
Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru viz oznámení KB o úrok. sazbách viz oznámení KB o úrok. sazbách viz oznámení KB o úrok. sazbách
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 1 %, min. 30,- 1 %, min. 30,- 1 %, min. 30,-
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 50,-
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25,- 25,- 25,-
Zasílání jednoho výpisu z kreditní karty poštou - měsíčně 30,- 30,- 30,-
Zasílání jednoho elektronického výpisu z kreditní karty - měsíčně zdarma zdarma zdarma
Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč 1 % 1 % 1 %
Změna PIN v bankomatech KB 19,- 19,- 19,-
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma zdarma
Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma zdarma
Předání PIN ke kartě na pobočku 100,- 100,- 100,-
Opětovné předání PIN ke kartě zdarma zdarma zdarma
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB 2 000,- 2 000,- 2 000,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
2 000,- 2 000,- 2 000,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí4)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
1 000,- 1 000,- 1 000,-
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma zdarma
Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu zdarma zdarma zdarma
Změna údajů ke kartě (týdenního limitu, povolení / zablokování karty pro platbu přes internet, jména apod.) prostřednictvím služby EL KB nebo na pobočce KB zdarma zdarma zdarma
Expresní změna týdenních limitů 19,- 19,- 19,-
Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu 19,- 19,- 19,-
Další změny ve smlouvě z podnětu klienta 200,- 200,- 200,-
Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu 20,- 20,- 20,-
Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky 500,- 500,- 500,-
Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma
Vydání náhradní karty po stoplistaci5) / Vydání duplikátu4) 200,- 200,- 200,-
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty zdarma zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-4) 3 500,-4) 3 500,-4)
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,- 4 000,- 4 000,-
Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 7) zdarma zdarma zdarma
Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 7) 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,-
Pojištění schopnosti splácet - - ano
Volitelné pojištění schopnosti splácet v případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, trvalé invalidity nebo úmrtí 0,49 % měsíčně z čerpané částky6) 0,49 % měsíčně z čerpané částky6) -

1) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby z kreditní karty A karta / Lady karta zaúčtované v daném měsíci překročí 3 000 Kč.

2) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby z kreditní karty A karta / Lady karta zaúčtované v daném měsíci překročí 1 500 Kč.

3) Platí pro majitele studentských kont G2.2 a G2, pokud mají toto zvýhodnění sjednané ve smlouvě o osobní kreditní kartě.

4) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.

5) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

6) Čerpanou částkou se myslí celková částka uvedená na výpise z účtu ke kreditní kartě za daný měsíc.

7) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend. Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.