Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Karty » Debetní karty

Debetní karty

Od 1. 1. 2016 jsou v platnosti nové sazebníky

  Embosovaná karta, Embosovaná karta - design Lady, Embosovaná G2 karta Elektronická karta Prima karta e-Card
  Embosované Elektronické Elektronické Virtuální
Součást balíčku MůjÚčet
Konto G2.2
TOP nabídka
- Dětské konto TOP nabídka
Roční poplatek za kartu 490,- 200,- zdarma 65,-
Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem 99,- / 49,-1) 99,-1) 49,-1) -
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma zdarma
Povolení/zablokování karty pro platby na internetu zdarma zdarma - -
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 9,- / zdarma2) 9,- / zdarma2) 9,- / 2 výběry měsíčně zdarma -
Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena zdarma zdarma zdarma -
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 39,- 39,- 39,- -
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 %, min. 100,-; pro Embos. G2 kartu jeden výběr měsíčně zdarma 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- -
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- -
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma zdarma -
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB 2,50 2,50 2,50 -
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 10,- 10,- 10,- -
Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou 5,- 5,- zdarma 5,-
Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce 5,- 5,- zdarma 5,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma
Změna PIN v bankomatech KB 50,- 50,- zdarma -
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma zdarma -
Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma zdarma -
Předání PIN ke kartě na pobočku 100,- 100,- zdarma -
Opětovné předání PIN ke kartě 200,-3) 200,-3) 200,- -
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
1 500,-5) + náklady kurýrní služby 1 500,-5) + náklady kurýrní služby 1 500,-5) + náklady kurýrní služby 1 500,-5) + náklady kurýrní služby
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí3)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
náklady kurýrní služby5) náklady kurýrní služby5) náklady kurýrní služby5) náklady kurýrní služby5)
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma zdarma -
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business zdarma zdarma - zdarma
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB 14,- 14,- - 14,-
Změna týdenních limitů přes přepážku 59,- 59,- zdarma 59,-
Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma zdarma
Vydání náhradní karty po stoplistaci4) / Vydání duplikátu3) 200,- 200,- 200,- -
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty zdarma zdarma zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-3) 3 500,-3) - -
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,- 4 000,- 4 000,- -
Cestovní pojištění k embosovaným kartám ano - - -

1) Embosovaná karta 99 Kč ročně, Embosovaná G2 karta 49 Kč ročně. Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně. V případě Embosované karty – design Lady si nelze sjednat službu MojeKarta.

2) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč s výjimkou Dětského konta vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů s výjimkou Dětského konta, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.

3) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.

4) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

5) Kurýrní službu má právo volit Banka.