Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Karty » Debetní karty

Debetní karty

Od 15. 5. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Embosovaná karta Embosovaná G2 karta Prima karta e-Card MojeMobilní karta Kontakt karta
  Embosovaná Embosovaná Elektronická Virtuální Karta v aplikaci pro mobilní telefony Elektronická
Součást balíčku MůjÚčet
TOP nabídka
Konto G2.2 Dětské konto TOP nabídka TOP nabídka -
Roční poplatek za kartu 490,- 490,- zdarma 65,- 99,- 490,-
Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem zdarma zdarma zdarma - - -
Vydání karty s vlastním designem MojeKarta - vlastní foto / galerie 149,- jednorázově na 3 roky1) zdarma zdarma - - -
Vydání karty s vlastním designem MojeKarta - limitovaná edice 349,- jednorázově na 3 roky1) 349,- jednorázově na 3 roky1) 349,- jednorázově na 3 roky1) - - -
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Povolení / zablokování karty pro platby na internetu zdarma zdarma - - - zdarma
Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu 19,- 19,- - - - 19,-
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 9,- / zdarma2) zdarma 9,- / 2 výběry měsíčně zdarma - - 9,- / zdarma2)
Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena zdarma zdarma zdarma - - zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 39,- 39,- 39,- - - 39,-
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 99,- 99,-
jeden výběr měsíčně zdarma
99,- - - 99,-
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 149,- 149,- 149,- - 149,- 149,-
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma zdarma - zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma zdarma zdarma - - zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25,- 25,- 25,- - - 25,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou 5,- 5,- zdarma 5,- 5,- 5,-
Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce 5,- 5,- zdarma 5,- 5,- 5,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Změna PIN v bankomatech KB 19,- 19,- zdarma - - 19,-
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma zdarma - - zdarma
Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma zdarma - - zdarma
Předání PIN ke kartě na pobočku 100,- 100,- zdarma - - 100,-
Opětovné předání PIN ke kartě 50,-3) 50,-3) 50,- - - 50,-3)
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- - 2 000,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- - 2 000,-
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí3)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
1 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- - 1 000,-
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma zdarma - - zdarma
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business zdarma zdarma - zdarma zdarma zdarma
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB 19,- 19,- - 19,- 19,- 19,-
Expresní změna týdenních limitů 19,- 19,- - 19,- 19,- 19,-
Změna týdenních limitů přes přepážku 69,- 69,- zdarma 69,- 69,- 69,-
Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vydání náhradní karty po stoplistaci4) / Vydání duplikátu3) 200,- 200,- 200,- - - 200,-
Vydání duplikátu karty s vlastním designem MojeKarta3) / změna designu MojeKarta - vlastní foto / galerie 149,- 149,- 149,- - - -
Vydání duplikátu karty s vlastním designem MojeKarta3) / změna designu MojeKarta - limitovaná edice 349,- 349,- 349,- - - -
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-3) 3 500,-3) - - - 3 500,-3)
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,- 4 000,- 4 000,- - - 4 000,-
Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5) zdarma zdarma zdarma - - zdarma
Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5) 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,- - - 1 %, min. 29,-
Cestovní pojištění k embosovaným kartám ano ano - - - -

1) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané/sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.

2) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč s výjimkou Dětského konta vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů s výjimkou Dětského konta, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.

3) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.

4) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

5) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend. Procentní část poplatku za příchozí Expresní platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.