Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Již nenabízené služby » Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Patron 1)

   
Pojistné - varianta 1 (hlavní pojistné plnění až 120 000,-) ročně 480,-
Pojistné - varianta 2 (hlavní pojistné plnění až 240 000,-) ročně 950,-

1) Produkty Komerční pojišťovny, a. s., u kterých KB zprostředkovává prodej. Poplatky uvedené u těchto produktů jsou účtované společností Komerční pojišťovna, a. s., a to na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi pojistníkem a Komerční pojišťovnou, a.s.. Uvedené poplatky v této části sazebníku jsou pouze informativního charakteru.