Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Již nenabízené služby » Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Modrá půjčka Premium půjčka Perfektní půjčka Osobní úvěr zajištěný MojePůjčka Plus Úvěr na notebook Úvěr na nemovitost
Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr1) zdarma 0,8 %, max. 2 900,-2) zdarma 0,8 %, max. 2 900,-2) zdarma zdarma 0,8 %, min. 1 500,- max. 2 900,-2)
Spravování úvěru měsíčně3)
(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013)
- zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Spravování úvěru měsíčně3)
(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012)
zdarma 80,- zdarma 80,- 50,- zdarma 80,-
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - standardní - - - - - - 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - expresní - - - - - - 1 000,- bytová jednotka / rodinný dům
Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru - - - - - - individuálně
Změna ve smlouvě - osobní údaje klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci KB) pro splácení úvěru nebo změna formy výpisů dodatečné zařazení do / vyřazení z volitelného pojištění schopnosti splácet zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru z podnětu klienta 2 000,- 2 000,-4) 2 000,-4) 2 000,-4) 2 000,-4) 2 000,-4) 2 000,-4)
Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Čerpání úvěru na návrh na vklad - - - - - - 1 500,-
Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Služba zasílání měsíčních výpisů z úvěrového účtu poštou 20,- 20,-/měs.5) 20,-/měs.5) 20,-/měs.5) 20,-/měs.5) 20,-/měs.5) 20,-/měs.5)
Předčasné splacení zdarma7) zdarma7) zdarma7) zdarma7) zdarma7) zdarma7) zdarma7)
Pojištění schopnosti splácet - kolektivní
Platné pouze pro úvěry sjednané do 19. 8. 2013
zdarma zdarma zdarma - zdarma - zdarma
Pojištění schopnosti splácet - volitelné pro úvěry sjednané od 20. 8. 20136)
Cena pro prvního resp. jednoho pojištěného
- 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,10 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru
Pojištění schopnosti splácet - volitelné pro úvěry sjednané od 20. 8. 20136)
Cena pro druhého až čtvrtého pojištěného za jednu osobu
- 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru 0,08 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru
Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,-
Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000,- Kč 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-
Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě požadavku účastníka smlouvy (netýká se automaticky zasílaných potvrzení) 200 + 21 % DPH 200 + 21 % DPH 200 + 21 % DPH 200 + 21 % DPH 200 + 21 % DPH 200 + 21 % DPH 200 + 21 % DPH
Zápis/změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem je KB - - - zdarma - - -
Zápis zániku zástavního práva, kde věřitelem byla KB - - - zdarma - - -

1) Poplatek je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru.

2) Cena se stanoví z objemu poskytnutého úvěru.

3) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

4) V případě restrukturalizace účtů klienta nebo změny data splátky úvěru zdarma.

5) Platí pro spotřebitelské úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro spotřebitelské úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.

6) Cena je inkasována od data uzavření pojištění za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

7) Zahrnuje cenu za položku pořízenou prostřednictvím papírového příkazu v podobě žádosti o předčasné splacení.

! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.