Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Již nenabízené služby » Kreditní karty

Kreditní karty

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  VISA Electron MasterCard Modrá kreditní karta VISA
Součást balíčku - - Modré konto Plus
Roční poplatek za kartu - 350,- zdarma
Roční poplatek za vydání druhé karty k úvěrovému účtu 200,- 350,- zdarma
Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem 99,-1) 99,-1) -
Měsíční poplatek za správu a vedení účtu úvěrových zdrojů 30,- / 5,-5) 20,- zdarma2)
Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru viz oznámení KB o úrok. sazbách viz oznámení KB o úrok. sazbách viz oznámení KB o úrok. sazbách
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 1 %, min. 30,- 1 %, min. 30,- 1 %, min. 30,-
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 1 %, min. 50,- 1 %, min. 50,- 1 %, min. 50,-
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,-
1 výběr měsíčně zdarma
1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,- 1 %, min. 100,-
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25,- 25,- 25,-
Zasílání jednoho výpisu z kreditní karty poštou - měsíčně 30,- 30,- 30,-
Zasílání jednoho elektronického výpisu z kreditní karty - měsíčně zdarma zdarma zdarma
Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč 1 % 1 % 1 %
Změna PIN v bankomatech KB 19,- 19,- 19,-
Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS zdarma zdarma zdarma
Předání PIN ke kartě poštou zdarma zdarma zdarma
Předání PIN ke kartě na pobočku 100,- 100,- 100,-
Opětovné předání PIN ke kartě zdarma zdarma zdarma
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB - 2 000,- -
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
- 2 000,- -
Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí4)
(karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)
- 1 000,- -
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma zdarma
Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu zdarma zdarma zdarma
Změna údajů ke kartě (týdenního limitu, povolení / zablokování pro platby na internetu, jména apod.) prostřednictvím služby EL KB nebo na pobočce KB zdarma zdarma zdarma
Expresní změna týdenních limitů 19,- 19,- 19,-
Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu 19,- 19,- 19,-
Další změny ve smlouvě z podnětu klienta 200,- 200,- 200,-
Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu 20,- 20,- 20,-
Zaslání upomínky při neprovedení pravidelné splátky 500,- 500,- 500,-
Stoplistace karty zdarma zdarma zdarma
Vydání náhradní kreditní karty po stoplistaci3) / Vydání duplikátu kreditní karty4) 200,- 200,- 200,-
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě/krádeži/zneužití kreditní karty zdarma zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-4) 3 500,-4) 3 500,-4)
Emergency Card Replacement (vydání náhradní kreditní karty - bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,- 4 000,- 4 000,-
Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 6) zdarma zdarma zdarma
Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 6) 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,-
Cestovní pojištění k modrým kartám - - ano
Pojištění schopnosti splácet ano - ano

1) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kreditní kartu. V případě kreditní karty vydávané bez ročního poplatku se tento poplatek účtuje samostatně.

2) Zdarma v případě, že bezhotovostní platby uskutečněné prostřednictvím Modré kreditní karty VISA za předchozích 12 měsíců překročí 36 000 Kč, nebo je majitel účtu k Modré kreditní kartě zároveň majitelem Modrého konta Plus, jinak 700 Kč ročně.

3) Platí i pro mikropodnikatele. V případě existence pojištění Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

4) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.

5) Platí pro majitele studentských kont G2.2 a G2, pokud mají toto zvýhodnění sjednané ve smlouvě o osobní kreditní kartě.

6) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend. Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.