Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Již nenabízené služby » Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Překlenovací hypoteční úvěr
Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr1) 2 900,-
Spravování úvěru měsíčně2)
(pro smlouvy, které byly uzavřené nebo u nichž došlo k obnově úrokové sazby od 1. 1. 2013)
zdarma
Spravování úvěru měsíčně2)
(pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2012)
150,-
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - standardní 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - expresní 1 000,- bytová jednotka / rodinný dům
Vyhodnocení rizik spojených s čerpáním úvěru individuálně
Čerpání úvěru na návrh na vklad 1 500,-
Mimořádná splátka úvěru v okamžiku změny fixace úrokové sazby zdarma
Změna ve smlouvě - osobní údaje klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci KB) pro splácení úvěru nebo změna formy výpisů zdarma
Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru z podnětu klienta 4 000,-3)
Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru (netýká se automaticky zasílaných potvrzení) 200,- + 21 % DPH
Vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku na úvěrovém účtu 1 250,- + 21 % DPH
Čerpání úvěru zdarma
Nenačerpání nebo nedočerpání úvěru
(pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013)
5 % z nevyčerpané částky úvěru4)
Výpis z úvěrového účtu elektronicky zdarma
Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu v papírové formě 20,- měsíčně5)
Předčasné splacení viz podmínky smlouvy
Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky 250,-
Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000,- Kč 500,-

1) Poplatek je účtován pouze v případě poskytnutí úvěru.

2) Cena je inkasována od data uzavření smlouvy o úvěru za každý i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

3) V případě restrukturalizace účtů klienta, změny data splátky úvěru nebo zkrácení doby čerpání úvěru zdarma.

4) Poplatek za nenačerpání je účtován v případě nezahájení čerpání úvěru v dohodnuté Době čerpání. Poplatek za nedočerpání je účtován v případě nedočerpání více než 20 % ze sjednané výše úvěru v dohodnuté Době čerpání.

5) Platí pro úvěry sjednané od 1. 7. 2010, pro úvěry sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.