Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Již nenabízené služby » Debetní karty

Debetní karty

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  Embosovaná karta
- design Lady
Elektronická karta 5)
  Embosovaná Elektronická
Roční poplatek za kartu 490,- 250,-
Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem - 99,-3)
Platby kartou u obchodníků zdarma zdarma
Povolení / zablokování karty pro platby na internetu zdarma zdarma
Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu 19,- 19,-
Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku 9,- / zdarma1) 9,- / zdarma1)
Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena zdarma zdarma
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 39,- 39,-
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 99,- 99,-
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance 149,- 149,-
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB zdarma zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25,- 25,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou 5,- 5,-
Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce 5,- 5,-
Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky zdarma zdarma
Změna PIN v bankomatech KB 19,- 19,-
Opětovné předání PIN ke kartě 50,-2) 50,-2)
Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN zdarma zdarma
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business zdarma zdarma
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB 19,- 19,-
Expresní změna týdenních limitů 19,- 19,-
Změna týdenních limitů přes přepážku 69,- 69,-
Stoplistace karty zdarma zdarma
Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty zdarma zdarma
Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.) 3 500,-2) 3 500,-2)
Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.) 4 000,- 4 000,-
Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 4) zdarma zdarma
Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 4) 1 %, min. 29,- 1 %, min. 29,-

1) Za každou platbu u obchodníka provedenou během jednoho kalendářního měsíce bude klientovi na účet vedený v Kč vrácena částka odpovídající jednomu zaúčtovanému poplatku za výběr z bankomatu KB provedenému ve stejném kalendářním měsíci debetní kartou. To neplatí, pokud v následujícím kalendářním měsíci dojde ke zrušení všech běžných účtů klienta v KB vedených v Kč. Za platbu u obchodníka se pro výše uvedený účel považuje platba jakoukoli kartou (debetní i kreditní) vydanou k některému z účtů, jichž je klient majitelem ke konci kalendářního měsíce uvedeného v první větě. K vrácení poplatků dojde v následujícím kalendářním měsíci na účet klienta v KB vedený v Kč. Pro stanovení data platby u obchodníka a data výběru z bankomatu KB bude za účelem aplikace výše uvedeného pravidla rozhodné datum zaúčtování příslušné transakce (její odepsání z účtu) Komerční bankou.

2) V případě existence pojištění Merlin bude poplatek vrácen.

3) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané / sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.

4) Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend. Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.

5) Elektronická karta je na konci její platnosti změněna na Embosovanou kartu.