Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Již nenabízené služby » Balíčky a běžné účty

Balíčky a běžné účty

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

  G2 G2 nadstandard IDEAL konto Perfekt konto Extra konto Premium konto Modré konto Modré konto Plus Duo konto B-konto
Měsíční poplatek zdarma 20,- 22,- 49,-1) 125,- 299,- zdarma2) zdarma3) zdarma4) 50,-
Vedení Běžného účtu v Kč ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Měsíční výpis z účtu poštou ano ano - - ano ano - - - -
Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu standard ano ano - - ano ano - - - -
Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu Start - - ano ano - - - - - -
Služba MojeBanka (včetně výpisu elektronicky měsíčně)5) - ano - ano ano ano ano ano ano -
Služba Expresní linka KB ano ano - ano ano ano ano ano ano -
Služba Mobilní banka - ano - - ano ano - - - -
Elektronická karta 8) ano ano ano ano - ano ano -
Embosovaná karta - ano - - ano ano - - - -
Zlatá karta - - - - - ano - - - -
e-Card - ano - - ano ano - - - -
Karta optického klíče - - - - - ano - - - -
Čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet - - - - - ano - - - -
Vedení Běžného účtu v EUR - ano - - ano ano - - - -
Měsíční výpis z Běžného účtu v EUR elektronicky a/nebo poštou - ano (elektronicky) - - ano ano - - - -
Cena za položky                    
Expresní linka KB 19,- 19,- 19,- 19,- 19,- 19,- 19,- 19,- 19,- 19,-
MojeBanka / MojeBanka Business 6,- zdarma 6,- v součtu 2 zdarma zdarma zdarma 6,- 6,- 6,- 6,-
MojePlatba 6,- zdarma 6,- 2 zdarma zdarma zdarma 6,- 6,- 6,- 6,-
Mobilní banka zdarma zdarma 6,- 6,- zdarma zdarma 6,- 6,- 6,- 6,-
Zpracování papírového příkazu k úhradě v Kč pobočkou v den předání6) 69,- 69,- 69,- 69,- 69,- 69,- 69,- 69,- 69,- 69,-
Zpracování ostatních papírových příkazů (např. samoobslužný box, příkaz k inkasu mezi účty vedenými v KB) - mimo případů uvedených v poznámce6) 39,- 39,- 39,- 39,- 39,- 39,- 39,- 39,- 39,- 39,-
Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě 6,- 6,- 6,- 6,- zdarma zdarma 6,- 6,- 6,- 6,-
Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu 6,- 6,- 6,- 6,- 6,- 6,- 6,- 6,- 6,- 6,-
Příchozí platba (mimo připsaných inkas) zdarma zdarma 5,- 5,- zdarma zdarma 5,- 5,- 5,- 5,-
Odepsaná inkasa zdarma zdarma 6,- 6,- zdarma zdarma 6,- 6,- 6,- 6,-
Příplatek za platbu z a do jiné banky 2,-7) 2,-7) 2,-7) 2,-7) zdarma zdarma 2,-7) 2,-7) 2,-7) 2,-7)
Zadávání trvalých příkazů k úhradě a povolení inkasa vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu - - ano ano ano ano ano ano ano -

! Upozornění: Tabulka sestává z více sloupců, než kolik je jich zobrazeno. Pro posun mezi sloupci tabulky použijte scrollbar umístěný v její dolní části nebo šipky umožňující posouvání doprava či doleva umístěné nad tabulkou. Pomocí funkce "Přidání a odebrání sloupců tabulky" si můžete zobrazit pouze ty sloupce, které Vás zajímají.

Další balíčky5)  
Expreskonto KB 85,- měsíčně
Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení Běžného účtu v Kč, embosovaná karta s cestovním pojištěním, (první rok zdarma, dále aktuální roční cena za kartu), služby EL KB, MojeBanka, jeden výpis z účtu s měsíční četností elektronicky
 
A-konto KB 210,- měsíčně
Zahrnuje tyto produkty a služby:
vedení Běžného účtu v Kč, 2 embosované karty, služby EL KB, MojeBanka, zpracování odchozích plateb do jiné banky pořízené službou MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba, jeden výpis z účtu elektronicky a/nebo poštou nebo předání osobním odběrem s libovolnou četností, sjednání (změna, zrušení) čerpání finančních prostředků do debetu (zajištěného i nezajištěného), zadávání trvalých příkazů k úhradě, zřízení/změny/rušení automatických převodů nadměrných zůstatků ve prospěch vybraných účtů vedených KB, karta optického klíče
 
Konto G2.2
(15-30 let věku)
Balíček transakcí 9)
 
Balíček transakcí, který byl sjednán ke Kontu G2.2 do 31. 7. 2016 zdarma

1) Perfekt konto ve variantě se službami EL KB a MojeBanka za cenu 85,- měsíčně.

2) Modré konto je vedeno zdarma pokud:
měsíční očištěný kreditní obrat na tomto účtu je vyšší než 10 000,- a zároveň majitel účtu má aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti MPSS.
Nejsou-li splněny zároveň obě výše uvedené podmínky – 49,- měsíčně.
Další služba přímého bankovnictví – EL KB nebo MojeBanka za cenu 50,- měsíčně.

3) Modré konto Plus je vedeno zdarma pokud:
měsíční očištěný kreditní obrat na tomto účtu je vyšší než 25 000,- a zároveň majitel účtu má aktivní smlouvu na jakýkoliv produkt společnosti MPSS.
Nejsou-li splněny zároveň obě výše uvedené podmínky – 99,- měsíčně.

4) Duo konto je určeno pro majitele podnikatelského balíčku KB.

5) V případě, že balíček obsahuje službu MojeBanka, je možné zároveň získat službu MojeBanka Business zdarma.

6) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky.

7) Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba.

8) Elektronická karta je na konci její platnosti nahrazena Embosovanou kartou.

9) Balíček transakcí ke Kontu G2.2 obsahuje položky za všechny transakce pořízené prostřednictvím služeb MojeBanka/MojeBanka Business/Mobilní banka/MojePlatba/Profibanka, jsou-li sjednány, položky vzniklé z trvalého příkazu k úhradě, z inkasa z jiné banky, odepsaného inkasa. Položky vzniklé z příkazů pořízených na papírovém příkazu (pobočka, sběrný box) a prostřednictvím služby Expresní linka KB jsou zpoplatněny dle Sazebníku KB.

Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu. Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB.