Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Depozitní produkty » Další balíčky a Běžné účty

Další balíčky a Běžné účty

Od 1. 1. 2016 jsou v platnosti nové sazebníky

  Dětské konto TOP nabídka KB Start konto běžný účet v Kč a běžný účet v cizí měně poplatek mimo balíček
Měsíční poplatek zdarma 490,-1) zdarma2) 50,- -
Maximální bonus v rámci konceptu MojeOdměny - 490,- - - -
Konečná výše měsíčního poplatku - zdarma - - -
Vedení Běžného účtu v Kč ano ano ano ano -
Měsíční výpis z Běžného účtu poštou pouze při pohybu na účtu3) ano - - 30,- / měs.
Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu standard - ano - - zdarma
Služba MojeBanka (včetně výpisu elektronicky měsíčně)4) ano ano ano - 39,- / měs.
Služba Expresní linka KB - ano ano - 39,- / měs.
Služba Mobilní banka 2 ano ano - - zdarma
Elektronická karta ano - - - 200,- / ročně
Embosovaná karta s cestovním pojištěním - ano - - 490,- / ročně
Zlatá karta / PLATINUM debetní karta - 2 Zlaté karty nebo 1 debetní karta PLATINUM - - 2 990,- / 6 490,- / ročně
e-Card - ano - - 65,- / ročně
Karta optického klíče - ano - - 1 000,-
Čipová karta MůjKlíč + čtečka čipových karet - ano - - viz Služby k přímému bankovnictví
Pojištění zneužití platebních karet - Merlin (kolektivní) - - - 348,- / ročně
Hotovostní operace zpracování vkladu hotovosti v Kč
1 výběr hotovosti v Kč přes přepážku měsíčně
viz Hotovostní operace
Vedení Běžného účtu v Kč, USD nebo v EUR - - - 50,- / měs.
Měsíční výpis z Běžného účtu v Kč, USD nebo v EUR elektronicky a/nebo poštou - - - viz Výpisy z účtů
Cena za položky
Expresní linka KB - 19,- 19,- 19,- 19,-
MojeBanka / MojeBanka Business 6,- zdarma 1 zdarma6) 6,- 6,-
MojePlatba 6,- zdarma 6,- 6,- 6,-
Mobilní banka 2 6,- zdarma - 6,- 6,-
Zpracování papírového příkazu k úhradě v Kč pobočkou v den předání5) 69,- 69,- 69,- 69,- 69,-
Zpracování ostatních papírových příkazů (např. samoobslužný box, příkaz k inkasu mezi účty vedenými v KB) - mimo případů uvedených v poznámce5) 39,- 39,- 39,- 39,- 39,-
Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě - zdarma 6,- 6,- 6,-
Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu - 6,- 6,- 6,- 6,-
Příchozí platba (mimo připsaných inkas) ano zdarma 1 zdarma 5,- 5,-
Odepsaná inkasa - zdarma 6,- 6,- 6,-
Příplatek za platbu z a do jiné banky zdarma zdarma 1 zdarma8) 2,-8) 2,-8)
Zadávání trvalých příkazů k úhradě a povolení inkasa vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu - ano7) - - -
Běžný účet pro složení peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem (např. vklad do základního kapitálu společnosti) jednorázově
Vedení Běžného účtu v Kč nebo cizí měně pro složení peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem (např. vklad do základního kapitálu společnosti), včetně elektronických výpisů zasílaných e‑mailem s libovolnou četností nebo poštou s četností denně při pohybu na účtu. zdarma

1) Co Vám stačí splnit pro poskytnutí bonusu a výše bonusu v rámci konceptu MojeOdměny:
- při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB k poslednímu obchodnímu dni v měsíci alespoň 2 500 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) a/nebo splnění očištěného kreditního obratu na účtu ve výši 80 000 Kč v daném měsíci, bude následující měsíc vráceno 50 % z ceny za vedení účtu
- při dosažení celkové výše prostředků klienta uložených u KB a/nebo u společností MPSS a/nebo KP a/nebo KB PS a/nebo IKS KB k poslednímu obchodnímu dni v měsíci alespoň 5 000 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) a/nebo splnění očištěného kreditního obratu na účtu ve výši 150 000 Kč v daném měsíci, bude následující měsíc vráceno 100 % z ceny za vedení účtu

2) KB Start konto je určeno pouze klientům se smlouvou na určitou Bankovní službu

3) Dětské konto zahrnuje jeden výpis z účtu elektronicky a/nebo poštou měsíčně, pokud v daném měsíci proběhne na účtu platební transakce.

4) V případě, že balíček obsahuje službu MojeBanka, je možné zároveň získat službu MojeBanka Business zdarma - neplatí pro Dětské konto.

5) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky.

6) Bez ohledu na službu přímého bankovnictví, přes kterou byla pořízena.

7) Zadávání trvalých příkazů k úhradě a povolení inkasa vč. SIPO u TOP nabídky zdarma neomezeně.

8) Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka 2 a MojePlatba.

Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu. Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB.