Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Depozitní produkty » Balíčky a Běžné účty

Balíčky a Běžné účty

Od 1. 4. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

MůjÚčet a Studentský účet - konto G2.2 (balíčky v konceptu MojeOdměny)

  MůjÚčet Studentský účet - konto G2.2
(15-25 let včetně)
Studentský účet - konto G2.2
(26-30 let)
poplatek mimo balíček
Měsíční poplatek 68,-1) zdarma 68,-1) -
Maximální bonus v rámci konceptu MojeOdměny 68,- - 68,- -
Konečná výše měsíčního poplatku zdarma - zdarma -
Balíček ERASMUS - www.g2.cz/erasmus
bezplatná infolinka
800 G2 OD KB (42 63 52)
-
Vedení Běžného účtu v Kč ano ano ano 50,- / měs.
Měsíční výpis z účtu elektronicky ano ano ano zdarma
Příchozí platby ano ano ano 5,-
Příplatek za platbu z a do jiné banky ano ano ano 2,-6)
Služba MojeBanka (včetně výpisu elektronicky měsíčně)2) ano ano ano 39,- / měs.
Služba Expresní linka KB ano ano ano 39,- / měs.
Služba Mobilní banka ano ano ano zdarma
Embosovaná karta s cestovním pojištěním ano ano ano 490,- / ročně
Zadávání trvalých příkazů k úhradě a povolení inkasa vč. SIPO zdarma 3 měsíce od založení účtu ano ano ano -
Další produkty
Balíček transakcí3) 39,- / měs. - - -
Sjednání povoleného čerpání finančních prostředků do nezajištěného debetu zdarma zdarma4) zdarma zdarma
e-Card 65,- 65,- 65,- 65,- / ročně
Další embosovaná karta s cestovním pojištěním 490,- 490,- 490,- 490,- / ročně
Zlatá karta 1 990,- 1 990,- 1 990,- 1 990,- / ročně
Zaslání výpisu poštou - měsíčně 35,- 35,- 35,- 35,- / měs.
Pojištění zneužití platebních karet - Merlin (kolektivní) 348,- 348,-4) 348,- 348,- / ročně
MojePojištění plateb 468,- / 828,- / 1 428,- / 2 388,- 468,- / 828,- / 1 428,- / 2 388,- 468,- / 828,- / 1 428,- / 2 388,- 468,- / 828,- / 1 428,- / 2 388,- / ročně
Cena za položky
MojeBanka / MojeBanka Business 6,- zdarma zdarma 6,-
MojePlatba 6,- zdarma zdarma 6,-
Mobilní banka 6,- zdarma zdarma 6,-
Expresní linka KB 19,- 19,- 19,- 19,-
Zpracování papírového příkazu k úhradě v Kč pobočkou v den předání5) 69,- 69,- 69,- 69,-
Zpracování ostatních papírových příkazů (např. samoobslužný box, příkaz k inkasu mezi účty vedenými v KB) - mimo případů uvedených v poznámce 5) 39,- 39,- 39,- 39,-
Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě 6,- zdarma zdarma 6,-
Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu 6,- zdarma zdarma 6,-
Odepsaná inkasa 6,- zdarma zdarma 6,-
Další běžné účty
Další Běžný účet v Kč nebo cizí měně 29,- 29,-4) 29,- 50,- / měs.
1 Běžný účet v EUR/USD a k němu Embosovaná karta - 19,- 19,- -

1) Koncept MojeOdměny - buďte aktivní a získejte své poplatky zpět!

Stačí, když budete produkty Skupiny KB aktivně využívat a získáte až 100 % poplatku zpět!

Splníte-li jednu aktivitu, získáte celý poplatek za vedení účtu zpět.

Co Vám stačí splnit pro získání bonusu v rámci konceptu MojeOdměny (AKTIVITY):

  • PŘÍCHOZÍ PLATBA Příchozí platba na Běžný účet v libovolné výši
  • NASPOŘENÉ PROSTŘEDKY Objem prostředků uložených u KB, MPSS, KP, KB PS a IKS KB alespoň ve výši 100 000,-
  • PŮJČKY Hypoteční / spotřebitelský úvěr či osobní kreditní karta u KB
    (existence smlouvy o hypotečním nebo osobním, dosud nesplaceném, úvěru uzavřeném s KB a/nebo společností MPSS, vlastnictví osobní kreditní karty KB)
  • SPOŘENÍ NEBO INVESTOVÁNÍ Pravidelné měsíční úložky v libovolné výši u společností KB (termínované a spořicí účty) / MPSS / KP / KB PS a/nebo IKS KB

Podrobné vysvětlení podmínek konceptu MojeOdměny získáte v sekci MojeOdměny - detaily nebo také na www.mojeodmeny.cz

2) V případě, že balíček obsahuje službu MojeBanka, je možné zároveň získat službu MojeBanka Business zdarma.

3) Balíček transakcí obsahuje položky za všechny transakce pořízené prostřednictvím služeb MojeBanka / MojeBanka Business / Mobilní banka / MojePlatba / Profibanka, jsou-li sjednány, položky vzniklé z trvalého příkazu k úhradě, z inkasa z jiné banky, odepsaného inkasa. Položky vzniklé z příkazů pořízených na papírovém příkazu (pobočka, sběrný box) a prostřednictvím služby Expresní linka KB zpoplatněny dle Sazebníku KB.

4) Nelze sjednat osobám mladším 18-ti let věku.

5) Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky

6) Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba.